TABBET SEG UT: Bergen kommune avslørte egen hemmeligholt rapport. (Foto: Bergen kommune. )
TABBET SEG UT: Bergen kommune avslørte egen hemmeligholt rapport. (Foto: Bergen kommune. )

Grov sladde-tabbe fra Bergen kommune

En tabbe gjorde hemmelig sjokkrapport kjent.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vitale deler av sjokkrapporten som refser Bergen kommune i forbindelse med IT-avtale verdt 150 millioner, skulle holdes hemmelig. Men en tabbe gjorde hele innholdet kjent.

Mistanke om fusk

Advokatfirmaet G-Partner AS presenterte fredag rapporten om granskingen av kommunens anskaffelse av transporttelefonitjenester - TTT-anskaffelsen. Denne anskaffelsen ble avlyst i september 2009, på bakgrunn mistanke om anbudsfusk.

På hjemmesiden til Bergen kommune står følgende:

«Deler av rapporten er sladdet etter anbefaling fra advokatfirmaet. Kommunen har rettet seg etter disse anbefalingene»

Sladdetabbe

Rapporten ble lagt ut på kommunens hjemmeside, i sladdet versjon. Men en tabbe gjorde at man enkelt kunne kopier de sorte feltene, flytte over i et worddokument og dermed lese alle punkter i rapporten som er unntatt offentlighet.

Unntatt offentlighet

Det som er sladdet gjelder blant annet at Advokatfirmaet G-Partner AS:

  • Mener Bergen kommune bør vurdere å si opp to personer med begrunnelse i regelbrudd, avvik og mangler.

  • Mener Bergen kommune bør anmelde forholdet med mistanke om straffbart forhold

  • Mener revisjonsselskapet PwC ikke har gjort en god nok jobb og at kommunen derfor bør kreve en eller annen form for kompensasjon (mangelsbeføyelse)


Les rapporten her (pdf)

– Legger oss flat

– Vi publiserte en rapport som vi mottok som sladdet og klar for offentligheten, men skjønte ikke innledningsvis at man kunne omgå sladden. Vi hadde rett og slett ikke tenkt den tanken, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

Rastad mener rapporten lå ute i ca. 15 minutter, føtr man ble varslet om flausen.
– Vi legger oss paddeflat her, dette er en tabbe som nå er ryddet opp i, sier Rastad til TV 2 Nyhetene.

Over påske

Byrådsleder Monica Mæland mottok den offentlige rapporten fredag morgen og vil overholde sin informasjonsplikt overfor bystyret snarest mulig over påske, skriver Bergen kommune på sine nettsider.

Bergen kommune vil da også begynne arbeidet med å vurdere anbefalingene rapporten kommer med og eventuelle tiltak i den forbindelse.