STRENGERE FOR UTLENDINGER: Vegdirektoratet strammer inn regelverket. (Foto: Colourbox)
STRENGERE FOR UTLENDINGER: Vegdirektoratet strammer inn regelverket. (Foto: Colourbox)

Verre for utlendinger å få lappen

Mange ulykker får Vegdirektoratet til å vrake hurtigtest.

Til nå har om lag 40 nasjonaliteter fått benyttet en hurtigløsning som gir norsk førerkort kun etter en praktisk test. Det blir det slutt på for manges del.

Krasjer mer

Årsaken er at en del nasjonaliteter er innblandet i uforholdsmessig mange ulykker. I tillegg er det vanskelig å sjekke om førerkortene deres er ekte, og i mange land er føreropplæringen dårligere enn i Norge, skriver Aftenposten.

Innstrammingen vil gjelde folk fra Albania, Algerie, Argentina, Bosnia-Hercegovina, Brasil, Chile, Egypt, Filippinene, Indonesia, Kina, Kroatia, Makedonia, Malaysia, Mexico, Moldova, Montenegro, Peru, Singapore, Serbia, tidligere Sovjet, Sør-Afrika, Taiwan, Thailand, Tunisia og Venezuela.

– Bakgrunnen er vår nullvisjon med hensyn til ulykker. Dette er ett av flere forslag til å redusere antall skadde og døde, sier seksjonssjef Jan Edvard Isachsen i Vegdirektoratet.

Noen unntatt

Listen over nasjonaliteter som fortsatt får bruke hurtigløsningen blir begrenset til Australia, Canada, Hongkong, Israel, Japan, Monaco, New Zealand, San Marino, Sør-Korea og USA.

Forslaget innebærer at folk fra alle andre land enn disse, bortsett fra land i EU og EØS-området, må ta full norsk førerkortopplæring i Norge. (©NTB)