Helseminister Anne Grete Strøm Erichsen.
Helseminister Anne Grete Strøm Erichsen.

Helseministeren ser alvorlig på sjokkrapport fra sykehus

Tre pasienter fikk trolig forkortet levetid etter alvorlige feil og mangler ved Sykehuset Asker og Bærum.

Torsdag ettermiddag ble rapporten sluttbehandlet av sykehuset, og styret i helseforetaket ser alvorlig på situasjonen.

– Det tar vi inn over oss, og ser at her har det vært ting som ikke har fungert. Og det har vi allerede begynt å rydde opp i og vi skal fortsette med det til vi får alt på plass, sier styreleder Erik Omland i Vestre Viken helseforetak til tv2nyhetene.no.

– Men det er knusende kritikk i denne rapporten?

– Det er etterspurt når vi ber om en internrevisjon, og den ble igangsatt internt fra, for det ble oppdaget internt at det var ting her som ikke fungerte. Da ønsker vi å komme til bunns i det, sier Omland.

Les også: Alvorlige feil ved Sykehuset Asker og Bærum

Oppdaget i fjor høst

Det var i fjor høst det ble oppdaget flere enkelttilfeller der pasienter ikke var kalt inn til undersøkelse eller kontroll. Nå prøver helseforetaket å rydde opp.

– Dette er et verktøy for oss til å gjøre de grep som er nødvendige innad hos oss, sier Omland.

Samtidig som den interne rapporten er utarbeidet pågår det både gransking fra helsetilsynet og etterforskning fra politiet.

– Hvordan skal dere gjenopprette tilliten hos pasientene?

– Nå er det veldig mange pasienter som har opplevd stor tilfredshet her, men vi er nødt til å gjenopprette tilliten ved å vise at vi har full kontroll ved alle henvendelser og rutiner hos oss, sier Omland.

Les hele rapporten her (Pdf-format)

Vurderer ledelsen

Helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen ser alvorlig på innholdet i den knusende rapporten.

– Jeg ser at de nå gjør det de kan for å treffe tiltak som skal være til beste for pasientene, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til tv2nyhetene.no.

– Kan det være på tide å bytte ledelse?

– Det er en vurdering som må gjøres først og fremst av sykehusets styre og av Helse Sør-Øst, men dette er noe som jeg også følger tett, sier helseministeren.