eosfost
eosfost

Forsvaret løy for kontrollutvalget

Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) løy for Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget.

Utvalget har i 2009 gjennomført omfattende kontroll av tre saker som gjelder FOST. Det er særlig tjenestens metodebruk som er undersøkt.

En av sakene handler om en av forsvarets ansatte i utlandet som var mistenkt for voldsbruk mot sin kone og barn. TV 2 er kjent med at mannen var militærattaché.

Les mer: Forsvaret spionerte på offisers sexvaner

Ransaket hjemmet til ansatt

FOST fikk mannens bolig, både i Norge og utlandet, ransaket. Det har tjenesten ikke hjemmel til.

«FOSTs håndtering av saken har fått uheldige konsekvenser overfor vedkommende i form av inngripende metodebruk, og må derfor kritiseres», skriver utvalget i årsrapporten.

Utvalget sier videre at FOST ikke har hjemmel til å benytte inngripende metoder. Initiativet overfor den utenlandske etterretningstjenesten må derfor anses som en omgåelse av deres eget regelverk.

Databeslag

FOST får også kritikk for å ha tatt beslag i harddisker fra mannens bolig i Norge, og for ikke å ha fortalt sannheten om databeslagene.

I årsrapporten skriver utvalget: «Når det gjelder databeslagene la Forsvarsdepartementet til grunn at FOST hadde gitt utvalget uriktige opplysninger, og ga uttrykk for at dette ikke var akseptabelt.»

Departementet sier seg også enig i at man ikke kan gjøre bruk av utenlandske etterretningstjenester for å utføre ulovlig metodebruk.

TV 2-avsløring

TV 2 avslørte i april i fjor at Forsvarets sikkerhetstjeneste kan ha drevet ulovlig overvåking av norske borgere.

Det ble iverksatt gransking av tjenestens arbeidsmetoder, og jobben gikk til Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget.

I november varslet den nye Forvarssjefen Harald Sunde at han vil gjøre endringer for sikkerhetstjenesten (FOST).