Mobbing skolegård (Foto: Colourbox)
Mobbing skolegård (Foto: Colourbox)

Foreldre svikter mobbekampen

Skal kampen mot mobbing lykkes må foreldrene i større grad på banen, mener kunnskapsministeren Kristin Halvorsen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Over 50 tusen barn blir utsatt for mobbing i skolen hver neste uke.

Hver dag gruer titusenvis av barn og unge seg til å gå på skolen. En årelang kamp mot mobbing, har ikke har gitt gode nok resultater. Et problem og en årsak er at foreldrene har sviktet.

Kristin Halvorsen - Kunnskapsminister (Foto: Nina Kausland/TV 2)
Kristin Halvorsen - Kunnskapsminister (Foto: Nina Kausland/TV 2)

– Det er avgjørende viktig at foreldrene engasjerer seg i barnas hverdag og stiller opp i forhold til skolen, ikke bare i forhold til sitt enkeltbarn, men i forhold til skolemiljøet, påpeker kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Halvorsen mener Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) jobber systematisk og godt for et bedre skolemiljø, men at en del foreldre bør vise større engasjement i forhold til egne barns holdninger og adferd og klassekammeraters skolemiljø.

Kristin Oudmayer - Prosjektleder, UNICEF Norge (Foto: Nina Kausland/TV 2)
Kristin Oudmayer - Prosjektleder, UNICEF Norge (Foto: Nina Kausland/TV 2)

Kun halvparten involvert

I en fersk undersøkelse utført av UNICEF, hvor drøyt fem hundre norske grunnskoler har avgitt svar, kommer det frem at mindre enn halvparten av foreldrene er involvert i den omfattende ordningen med fadderskap i skolen, et viktig forebyggende tiltak.

– Det er bekymringsfullt at over femti prosent svarer at foreldrene ikke er involvert i det arbeidet de nedlegger på skolen for å skape et godt miljø rundt barna. Der tror jeg det er et stort potensial i forhold til at foreldre engasjerer seg og bidrar. Det er de som legger premissene for holdninger og løfter opp hva som er viktig at barn er opptatt av, og der må vi som foreldre ta ansvar, sier Kristin Oudmayer, prosjektleder i UNICEF Norge.

Det er en urovekkende lav deltagelse og et bilde å foreldres passive holdning i forhold til å forebygge mobbing.

Se nyhetsreportasje om emnet i videovinduet øverst.

Vil ha en bred debatt

– Jeg tror ofte når man diskuterer mobbing, og hvorfor det oppstår og hvordan det skal løses, så liker vi å ha en felles syndebukk i rektor eller kunnskapsministeren og så kvier oss for å gå tilbake å se på hvordan vi selv kan påvirke som voksenpersoner. At dette ikke oppstår i utgangspunktet. Og der tror jeg det er på tide at vi tar en bred debatt om ansvarsfordelingen, sier Oudmayer til TV 2.

Filip Rygg - Skolebyråd, Bergen, KrF (Foto: Nina Kausland/TV 2)
Filip Rygg - Skolebyråd, Bergen, KrF (Foto: Nina Kausland/TV 2)

Mobbeundersøkelser fra Bergen viser at skoler som vektlegger foreldreinvolvering og foreldrearbeid, lykkes best, i følge skolebyråden i Bergen, Filip Rygg:

– Det er klart at våre lærere skal ikke være sosialarbeidere, de skal være pedagoger, de skal sørge for en faglig utvikling og selvfølgelig ha et fokus på mobbing, men dette må skje i et samarbeid mellom skole og hjem. Man er noen timer på skolen og så mange timer andre steder, og alt dette henger sammen. Det som skjer utenfor skolen, det skjer også på skolen og de holdningene må vi ta tak i, i felleskap, sier Rygg til TV 2 Nyhetene.

Mobbe mobbing (Foto: Colourbox)
Mobbe mobbing (Foto: Colourbox)

Foreldrene må investere i sine barn

– Ingen er perfekte, men poenget er at vi har en ressurs, de heter foreldre og de kan vi bruke mye bedre. Vi vet at de som bruker foreldrene på en god måte, de lykkes, sier Rygg til TV 2 Nyhetene.

Kristin Halvorsen vektlegger foreldres engasjement og vet at krigen mot mobbing ikke lykkes, uten stort foreldreinvolvering. Hun skryter av mange foreldre som gjør en fantastisk jobb, overfor egne barn og inn mot skolen.

– Men jeg vet jo at en del skoler sliter med å få foreldre til å være aktive i forhold til skolemiljø og de vil jeg jo bare oppfordre til å investere også i denne delen av ungenes hverdag, sier Halvorsen til TV 2 Nyhetene.

Turid Haakonsen - Rådgiver, Nattland skole (Foto: Nina Kausland/TV 2)
Turid Haakonsen - Rådgiver, Nattland skole (Foto: Nina Kausland/TV 2)

Vinnerskole i Bergen

Nattland skole i Bergen er blant de skolene som har lykkes best i kampen mot mobbing på vestlandet, det fordi man har lagt stor vekt på å få foreldreinvolvering. Men i norsk skole opplever man i mindre grad enn før at foreldre er opptatt av fellesskapet, men i stedet har mer fokus på eget barn. Og skole-Norge sliter også med å oppnå tillitt og god dialog med foreldre:

– Vi føler vel noen ganger at vi ikke har den hele og fulle tilliten hos foreldre som vi burde ha og som vi håper på at vi skulle ha, så vi bruker en del tid og krefter på å måtte opparbeide den tilliten for så å ta tak i de sakene vi skal jobbe med, sier rådgiver Turid Haakonsen ved Nattland skole i Bergen.

Hun mener det er viktig at skolen er dyktig på å informere foreldre og at skole og foreldre må vektlegge samarbeid. Samtidig mener hun at det kollektive foreldrefokuset på skolen i større grad er erstattet av fokus på eget barn.

Kunnskapsministeren har løftet mobbing øverst på dagsorden og iverksatt en rekke tiltak, men slaget står ikke kun i skolegården:

Foreldre må stoppe mobberen

– Foreldre er en nøkkel i arbeidet for et bedre skolemiljø, de holdningene som elevene har med seg hjemmefra i forhold til sine medelever, sier Kristin Halvorsen.

Hun presiserer at de voksne og foreldrene er svært viktig når det gjelder å skape et godt arbeidsmiljø blant elevene i skolen.

– Det er en nøkkel når det skjer mobbeepisoder på en skole, at foreldrene er med og blir engasjert og at de tror skolen hvis de gir beskjed om noe. Og at foreldre er med på å stoppe sitt eget barns kanskje uakseptable holdninger, avslutter Halvorsen.