Ikke helt sikker på hvor mye du har lov til å ta med tilbake fra utenlandsturen uten å måtte tolle?

Det er begrensninger på både totalverdi og mengde alkohol og tobakk. Dessuten er det krav om at varene skal være til eget bruk, ikke videresalg.

Beløpsgrense

Dersom du har vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta med deg varer til en samlet verdi av NOK 6000 toll- og avgiftsfritt. Dette gjelder altså også for blant annet klær og elektronikk, så vær obs dersom du har gått bananas med shoppingen.

Hvis du har vært ute av Norge mindre enn 24 timer, kan du, én gang i løpet av 24 timer, ta med varer til en samlet verdi på inntil NOK 3000 toll- og avgiftsfritt. Du kan ikke ta med deg alkohol eller tobakksvarer, med mindre du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke taxfree) i et EØS-land.

Barn under 12 år kan ikke, toll- og avgiftsfritt ta med andre matvarer enn mineralvann, sjokolade- og sukkervarer.

Innenfor verdigrensen på NOK 6000/3000 kan du ta med følgende varer toll- og avgiftsfritt:

Alkoholholdige drikkevarer

  • Brennevin/likør o.l. over 22 prosent til og med 60 prosent: 1 liter og
  • Vin o.l. mellom 4,7 prosent og 22 prosent: 1,5 liter og
  • Øl over 2,5 prosent (også sterkøl) eller rusbrus o.l. fra 2,5 til 4,7 prosent: 2 liter.

"Brennevinskvoten" kan byttes i 1,5 liter av enten vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes i øl, liter for liter.

Eksempler på lovlige kombinasjoner:

  • 1 liter brennevin + 1,5 liter vin + 2 liter øl, eller
  • 3 liter vin + 2 liter øl, eller
  • 5 liter øl

For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For innførsel av drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent må du være over 20 år.

Dersom vil innføre mer alkohol enn kvoten, må du fortolle varene.

Tobakksvarer

Dersom du er 18 år eller eldre, kan du lovlig ta med deg:

  • 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, og
  • 200 blad sigarettpapir.

For snus gjelder det altså at du kan ta med 250 gram, hvilket som regel tilsvarer 5 bokser løssnus eller 10 bokser porsjonssnus.

Reglene er hentet fra Tollvesenet.

Andre varer

For andre varer som mat, melkeprodukter og drivstoff og regler om foreneklet fortolling, se Toll.no. Er du i tvil, kan du gå på rød sone på flyplassen og spørre Tollvesenet. Det gjelder egne bestemmelser for innføring av dyr, se Mattilsynets sider, og utenlandskregistrerte kjøretøy.

Truede dyre- og plantearter

I henhold til Washingtonkonvensjonen (CITES) og nasjonale bestemmelser er det ulovlig å ta med truede dyre- og plantearter og de fleste produkter av disse inn i Norge. Eksempler på truede arter som berøres er elefant, leopard, tiger, ulv, jerv, noen krokodille- og slangearter, en del rovfugler, egg av noen fuglearter og noen orkidéer og kaktuser.

Nœrmere opplysninger fås hos Direktoratet for naturforvaltning eller Tollvesenet.