ras_kleppa_montasje (Foto: TV 2)
ras_kleppa_montasje (Foto: TV 2)

Her er prislappen for rassikre veier

Vegdirektoratet har regnet og funnet ut hva det vil koste å rassikre de mest utsatte strekningene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag fordelte regjeringen de 850 millionene som er satt av til rassikringstiltak i år. Men behovene er langt større.

Skylder på planmangel

Så sent som i januar ble handlingsplanen for vegsektoren ferdigstilt. Der står det at regjeringen skal bevilge en drøy milliard i året til rassikring. Likevel inneholdt statsbudsjettet bare 850 millioner. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) skylder på mangelfulle planer.

– Det er faktisk slik at det ikke var planer til mer i år, sier Kleppa til tv2nyhetene.no.

Selv om situasjonen er ekstraordinær i vinter med snøskred en rekke steder der det sjelden eller aldri tidligere har gått fonner, vil ikke regjeringen øke bevilgningene ut over statsbudsjettet.

Svært store behov

Vegdirektoratet har vurdert rasfaren på en rekke strekninger og prioriterer arbeid på strekninger med svært stor rasfare, som de selv kaller for kategori seks og oppover. Strekninger som har middels stor rasfare er plassert fra kategori fire og oppover.

– Totalt sett bedømmer vi at det er et behov for 20 – 25 milliarder for å sikre strekninger med middels og sterk rasfare, sier Vegdirektør Terje Moe Gustavsen til tv2nyhetene.no.

Med dagens bevilgningsnivå vil det ifølge vegmyndighetene altså ta rundt 25 år før de mest utsatte strekningene er rassikret. Dermed er det urealistisk å gjøre alle veier rassikre, sier myndighetene.

– Å si som så at vi aldri skal ha et ras på en eller annen vei i Norge, det er nok en for sterk ambisjon med tanke på hvordan dette landet ser ut, sier Moe Gustavsen.

Kan ikke garantere

Regjeringen starter planperioden med å bevilge mindre penger enn forutsatt. Samferdselsministeren har ikke gitt opp å innfri løftene neste år.

– Ordet garanti det pleier jeg å være veldig forsikring med å bruke, det er min ambisjon å være på en milliard allerede neste år, sier Meltveit Kleppa.

Hun er fornøyd med at regjeringen nesten innfrir løftene om en rasmilliard i år.

– Det er tilstrekkelig i år, men det er viktig at vi følger opp i de kommende årene, sier Meltveit Kleppa.

Vegmyndighetene presenterte i dag oversikten over hvilke strekninger det vil bli igangsatt rassikring på de neste årene.

Se hvordan regjeringen vil fordele midlene til rassikring på fylkesvegnettet (PDF-fil)

Se hvordan regjeringen vil fordele midlene til rassikring på riksvegnettet (PDF-fil)