ÅLESUND 20091230. Fiskeri  og kystminister Lisbeth Berg Hansen (Ap.) har hatt nok å henge fingrene i siden hun overtok som statsråd i høst. Stikkord er lakselus, lakserømming og problematiske fiskeriforhandlinger med EU. Foto: Kjell Herskedal / Scanpix
ÅLESUND 20091230. Fiskeri og kystminister Lisbeth Berg Hansen (Ap.) har hatt nok å henge fingrene i siden hun overtok som statsråd i høst. Stikkord er lakselus, lakserømming og problematiske fiskeriforhandlinger med EU. Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Fiskeriministeren erklærer seg inhabil

Hennes egen familie er involvert i ett av selskapene som er berørt i en sak om gebyrer overfor oppdrettsnæringen

Siden oppdrettseier Lisbeth Berg-Hansen ble fiskeriminister i fjor høst, har det vært mange spørsmål om hennes habilitet.

I vinter har hun hatt en sak på sitt bord hvor hun skal avgjøre om Fiskeridirektoratets gebyrer for rømming og for mye fisk i merdene, er grunnlovsstridige.

Familien involvert

Men ett av oppdrettsselskapene som er berørt, er Flatanger settefisk, et datterselskap av Berg-Hansens familieselskap Sinkaberg-Hansen. Lisbeth Berg-Hansens bror er styremedlem i Flatanger settefisk.

Nå har fiskeriministeren bestemt seg for å erklære seg inhabil:

– Det er to kategorier av saker. I den ene kategorien finner vi selskap hvor jeg kan relateres til, der erklærer jeg meg inhabil, og sender saken over til settestatsråden. Den andre kategorien er selskaper som jeg ikke kan relateres til, og der er jeg habil til å behandle sakene, sier Berg-Hansen til TV 2 Nyhetene.

(Se reportasjen fra TV 2 Nyhetene i videovinduet under)

400913

Bedt om å vurdere habiliteten

Det var Stortingets kontrollkomité som ba statsråden om å vurdere sin habilitet i gebyrsaken.

– Det hadde vært veldig klargjørende om hun hadde gjort oppmerksom på inhabilitetsproblemene, nå har de kommet etter hvert som Stortinget har bedt om det. Men det viktigste er at avgjørelsen hun har fattet, er riktig, sier Per-Kristian Foss.

Men selv har Berg-Hansen tidligere slått fast at hun stort sett vil være habil.

– På de fleste områdene vil jeg definitivt være habil, sa Berg-Hansen til TV 2 11. november 2009.

– Ikke svekket

Men i dag har hun altså erklært seg inhabil.

– Opplever at du på noen måte svekkes som fiskeriminister av dette?

– Nei, dette var noe alle vist om da jeg tiltrådte som fiskeri- og kystminister. I enkeltsaker vil jeg være inhabil. At denne saken kom opp nå, var jeg ikke klar over, sier fiskeriministeren.