Kommunetopper tiet om sexovergrep av utviklingshemmet

Psykisk utviklingshemmede Nina ble sexmisbrukt av arbeidslederen, gravid, tvunget til abort – og sterilisert, uten at familien ble varslet.

Mannen i 40-årene ble i 2001 dømt for å ha utnyttet Ninas psykiske utviklingshemming til å ha seksuell omgang med henne.

Saken ble rullet opp i 2000 da mannen ble politianmeldt av en kommunalt ansatt omsorgsarbeider, men mannen kunne ha vært stanset allerede i 1995, skriver Dagbladet.

Graviditet oppdaget i 18.-uke

Da vikarierte mannen som arbeidsleder i den skjermede bedriften ASVO i Verdal hvor Nina jobbet. Etter kort tid ble det fattet mistanke innad i bedriften om at arbeidslederen hadde innledet et «forhold» til Nina, ifølge et notat fra Verdal kommune.

Et halvt år senere ble det oppdaget at Nina var gravid – 17. eller 18. uke. Kommuneledelsen var da nesten helt sikre på at arbeidslederen var far til barnet, men valgte å ikke anmelde saken. Mannen hadde sluttet som arbeidsleder i bedriften, og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag frarådet anmeldelse.

Familien visste ingenting

Saksdokumenter Dagbladet har fått tilgang til viser at Nina fikk hjelp til å ta abort og ble sterilisert, ifølge kommunen av egen vilje. Året etter blir Nina sparket fra bedriften, med begrunnelse i «vedvarende utagerende oppførsel».

Ifølge en sakkyndigvurdering utført av psykoligispesialist Jim Aage Nøttestad har Nina en mental alder på sju år.

Verken Ninas søster eller hjelpeverge ble informert om graviditeten, aborten eller steriliseringen, noe de reagerer kraftig på.

– Dette handler om samfunnets aller svakeste. Denne saken viser at de ikke har rettsvern i det hele tatt, sier søsteren til avisen.

Rådmann: – Vi skjønte ikke alvoret

Fem år etter de første overgrepene blir Nina på nytt utsatt for overgrep av samme mann, noe som førte til en dom i Stjør- og Verdal tingrett i 2001.

Verdals kommune tar i dag selvkritikk.

– I ettertid er det tydelig at vi ikke skjønte alvoret i saken. I dag ville vi helt klart ha anmeldt arbeidslederen til politiet, sier rådmann Rudolf Holmvik.