mathias
mathias

Titusener lever med ukjent far

I mange tilfeller ønsker ikke mor å oppgi barnefarens navn – og det er ikke straffbart å lyve.

Da Mathias Davidsen fikk den bekreftende telefonen om DNA-prøven for drøyt to år siden, som bekreftet at hans far ikke var hans biologiske far, fikk han sitt livs sjokk.

– Jeg sitter på jobb og får en telefon og hun sier til meg, han er ikke din far. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, alt bare stoppet opp, jeg prøver å jobbe videre men merker bare at hodet er ikke der, jeg har tusen ting jeg må finne ut. Tomhet, sjokk, vantro, tristhet, det var ganske mye, forteller Davidsen til TV 2 Nyhetene.

Ikke straffbart å lyve

DNA-prøven kom overraskende på pappaen, som heller ikke var klar over at Mathias ikke var hans biologiske sønn. Mor som kjenner historien, vil ikke si noe som kan gi Mathias svar.

Det er ingen plikt for mor å gi informasjon og heller ikke straffbart å lyve om hvem som er barnefaren. Selv om barna ifølge loven har barn rett på å få vite hvem far er, kjemper mange en håpløs kamp.

Mørketall

Hvor mange som i dag også lever i den samme tro som Mathias gjorde i mange år, at pappa også er deres biologiske pappa, vet ingen. Og hvor mange fedre som feilaktig tror at barna er deres biologisk barn, er også usikkert. Ekspertene snakker om mørketall, som skjuler seg i mødres hemmelighold.

– Jeg vil gjerne vite hvor jeg kommer ifra. Jeg er ikke på jakt etter å bytte pappa, men jeg har krav på å få vite, ikke bare juridisk, jeg fortjener å få vite hvem som er mitt opphav, sier Mathias.

Hemmelig test av eget barn

– En far vil jo vite om han er far til sine barn og barna vil jo vite hvem som er opphavet. Det gikk så langt for meg at jeg tok en hemmelig test av eldstemann, min egen sønn, og fikk bekreftelsen jeg ønsket, sier han og smiler.

Og han fikk full forståelse fra barnets mor.

Titusener med ukjent far

TV 2 har fått utarbeidet eksklusive tall fra Skattedirektoratet som viser at drøyt 9600 barn under 18 år, som er født i Norge og fortsatt bor i Norge, i dag står oppført med ukjent far. Om en regner hele befolkningen, så er det snakk om flere titusener – og da ikke adoptivbarn medregnet.

– Ifølge lovverket, så har staten et ansvar. Alle barn skal ha en far, jeg har jo ikke det, så sånn sett er jeg farløs, sier Mathias.

Avslått i retten

Ifølge FNs barnekonvensjon, Den europeiske menneskerettskonvensjonen og den norske barneloven har alle barn rett på å få vite hvem som er far.

Mathias har fått avslag i både lagmannsretten og Høyesterett på å få DNA-testet fire menn, for å avklare hvem som kan være hans far.

Mathias fikk navn fra han som har fungert som far, i forhold til hvem som kunne være hans biologiske far. Også andre familiemedlemmer bidro. Totalt seks aktuelle navn kommer opp på blokken. Han får testet to ved å gå til tingretten i Bergen og prøvene er negative begge to. Når han ønsker å teste de fire andre får han blankt avslag, også i lagmannsretten og i Høyesterett.

– De bruker også som argument at det er opprivende for mor og for de eventuelle fedre. Og de tar ikke hensyn til meg som er barnet i saken.

– Til slutt havner jeg inn på avdelingskontoret til dommeren, og han klarer å si til meg: «Hvorfor gjør du dette? Har ikke faren din vært en bra far?» Men det handler jo ikke om at pappa ikke har vært en bra pappa, pappa vil jo være pappa selv om han ikke er biologisk pappa. Det handler om at jeg vil ha et svar, sier Mathias.

Frp vil ha straff

Frp har nylig sendt et såkalt representantforslag til Stortinget, og krever at kvinner pålegges informasjonsplikt om barnefar og at det bør være straffbart å lyve.

VIL HA STRAFF: Solveig Horne (Frp) ønsker at kvinner pålegges informasjonsplikt om barnefar og at det bør være straffbart å lyve. (Foto: TV 2)
VIL HA STRAFF: Solveig Horne (Frp) ønsker at kvinner pålegges informasjonsplikt om barnefar og at det bør være straffbart å lyve. (Foto: TV 2)

– Det har vært viktig for oss for å sikre barns rettigheter og at far skal få lov til å vite om han er far til barnet eller ikke. Dette er viktig i forhold til at det kan virke preventivt i forhold til at mor ikke skal lyve om far, og det er og viktig i forhold til barn som blir voksne og skal starte egen familie, sier Solveig Horne (Frp) som er medlem i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken har i flere dager ikke ønsket å gi kommentar til TV 2.

Mathias Davidsen vurderer nå å ta saken inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Tullelov

– Hvordan ser du på barneloven?

– Sånn som det er nå så er det en tullelov. Fordi den fungerer jo ikke i praksis, den hjelper ikke meg, jeg er jo barnet, hva skal vi med den da?

– Jeg gir meg i ikke, jeg skal ha svaret og jeg kommer til å finne svaret. Om jeg ikke finner ut hvem min far er så skal jeg i alle fall sørge for at det blir vanskeligere for en mor å bare ta bingolotto med hvem hun peker ut som barnefar, sier Mathias Davidsen til TV 2 Nyhetene.