Politiansatt suspendert etter pornosurfing

I tillegg blir mannen i Sør-Trøndelag politidistrikt etterforsket for grov uforstand i tjenesten av Spesialenheten.

Mannen er nå suspendert for blant annet pornosurfing i arbeidstiden, skriver Adresseavisen.

Refs for pornosurfing

I løpet av noen måneder har politimester Nils Kristian Moe i Sør-Trøndelag politidistrikt oversendt to saker til Spesialenheten for politisaker vedrørende samme mann.

Den første ble sendt etter at politiets data- og materielltjeneste oppdaget at en ansatt i politidistriktet hadde stor nettaktivitet mot sperrede internettsider med linker til pornografisk materiale. Etter å ha etterforsket saken, konkluderte Spesialenheten med at forholdet ikke var straffbart siden det ikke dreide seg om ulovlig porno.

Spesialenheten konstaterte imidlertid at mannens nettbruk var et klart brudd på politiets retningslinjer, og kunne innebære en sikkerhetsrisiko. Mannen fikk refs for surfingen.

Benekter å ha gjort noe straffbart

I januar fikk Spesialenheten oversendt den andre saken mot den politiansatte. Ifølge Thomas Nordberg, etterforskningsleder ved spesialenheten i Midt-Norge og Nord-Norge, blir mannen etterforsket for grov uforstand i tjenesten. Han ønsker imidlertid ikke å opplyse innholdet i anmeldelsen.

– Han har forklart seg, men benekter å ha gjort noe straffbart, sier Nordberg.