TRENGER FOSTERFORELDRE: Dette oppslaget forteller om behovet for flere fosterfamilier som kan ta i mot flyktningebarn i Norge. (Foto: Jan Kåre Gåsemyr / TV 2/)
TRENGER FOSTERFORELDRE: Dette oppslaget forteller om behovet for flere fosterfamilier som kan ta i mot flyktningebarn i Norge. (Foto: Jan Kåre Gåsemyr / TV 2/)

Etterlyser flere fosterforeldre

Det er stor mangel på fosterforeldre til flyktningebarn som kommer alene til Norge.

– Ta kontakt direkte med oss om din familie kan tenke seg å ta imot en mindreårig flyktning, oppfordrer avdelingsleder Lillian Kollstrøm ved Bergen senter for minoritetsungdom.

Stort behov

Det er i dag stor mangel på besøks- eller fosterfamilier.

– Vi gjør en grundig kartlegging av ungdommen, slik at vi er sikre på at bosettingen blir vellykket, sier Kollstrøm.

Problemet med å finne fosterfamilie er bare et av problemene de mindreårige flyktningene møter når de kommer alene til Norge.

Venter på mottak

I dag er det 259 mindreårige flyktninger som har fått opphold i Norge, men sitter og venter på forskjellige mottak.

Årsaken er at det er altfor få kommuner som er villige til å ta i mot dem.

Ventetiden i 2009 var i gjennomsnitt nesten et halvt år.

– Skadelig for ungdommene

– For en kommunepolitiker er et halvt år kanskje ikke så mye, men det er det for de unge. De går og venter på å få starte livet sitt i Norge på ordentlig. De lurer på hvor de skal bo, hvor de skal gå på skole og så videre. Langvarig venting er skadelig, sier Marianne Nerland i Press-Redd Barne Ungdom.

IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har anmodet 183 kommuner om å ta imot enslige mindreårige flyktninger i år. Så langt har bare 58 kommuner takket ja, mens 40 har takk nei og 85 ikke har gitt noe endelig svar.