Skulle du bli syk eller skadd i utlandet, kan det bli svært kostbart. De fleste reiser forløper uten dramatikk, men skulle du trenge sykehusbehandling eller hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene i verste fall komme opp i millionbeløp. Da er det dumt å ha spart akkurat når det gjelder reiseforsikringen.

Derfor må du sørge for at du har gyldig reiseforsikring når du reiser utenlands. Sjekk at forsikringen dekker utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

I tillegg dekker en helårs reiseforsikring også ulykker og tyveri når du er på reise i Norge, noe som kan komme godt med.

Sjekkliste

Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd – også det som står med liten skrift – og vær blant annet oppmerksom på følgende:

  • Dekker forsikringen det landet du skal reise til?
  • Dekker reiseforsikringen tyveri?
  • Dekker forsikringen avbestilling?
  • Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet?

De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser. Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker – og ikke dekker.

Sjekk også om forsikringsselskapet har en døgnåpen hjelpetelefon, og ta med deg forsikringskortet med kontaktinformasjon på reisen.

Formål

Hva du har tenkt å gjøre i utlandet, har også noe å si for hva slags forsikring du trenger. Skal du ligge på en strand eller drive med ekstremsport? Mange reiseselskaper krever tilleggsforsikring dersom man skal dykke, hoppe i strikk eller fallskjerm eller noe annet risikabelt. Hva som defineres som risikosport, kan variere fra selskap til selskap. Fortell forsikringsselskapet om planene dine på forhånd, så vet du hva du har å forholde deg til dersom ulykken er ute.

Hvis reisens formål er å få medisinsk behandling i utlandet, bør du tenke igjennom hva du skal gjøre og hvordan du skal finansiere spesialtransport til Norge dersom det skulle bli nødvendig etter endt behandling. Ambulansefly kan for eksempel bli svært dyrt. Dersom behandlingsreisen arrangeres gjennom norsk sykehus, bør du også ta opp disse spørsmålene med sykehuset på forhånd.

Når du reiser innenfor EØS-området og Sveits, bør du i tillegg ha med deg europeisk helsetrygdkort. Dette kan du bestille via NAV.

Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets statsborgere, men dekker eksempelvis ikke ekstra utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke utenfor Norden.

Forsikret gjennom kredittkort?

Mange dropper egen reiseforsikring fordi man har reiseforsikring gjennom kredittkortet. Denne forsikringen dekker stort sett de vanligste uhellene som sykeforsikring, ansvarsforsikring, hjemtransport, tap av bagasje og tyveri.

Men vær obs på at dette er en forsikring med klare begrensninger:

For at du skal være forsikret gjennom kredittkort, må minst 50 prosent av reisen være forhåndsbetalt med kortet. Og det er ditt ansvar å bevise at dette faktisk er gjort.

– Reiseforsikring som knytter dekningen til betalte reiseutgifter med kredittkort er ofte uhensiktsmessig for den som reiser med eget transportmiddel, for eksempel med sykkel og telt, sier seniorrådgiver Helga Skofteland i Forbrukerrådet.

Hun mener det kan være helt kurant å ordne forsikringen sin via kredittkortet når man skal på pakkereise, men i gitte situasjoner bør man holde tunga rett i munnen.

– Problemene oppstår gjerne når man er på bilferie. Du tar noen ferger her og fyller litt bensin der. Da har vi hatt situasjoner hvor forbrukeren har hoppet inn og ut av forsikringsdekningen ettersom hvor han har reist. Det har ført til konflikter i etterkant.

Selv om Forbrukerrådet er noe kritisk til reiseforsikringene som tilbys gjennom kredittkortet, er det imidlertid mange gode grunner for å benytte kredittkortet når du bestiller feriereisen din. Du er dekket av kredittkjøpsloven når du betaler med kredittkort. Går eksempelvis reiseselskapet konkurs, får du dekket tapet av kortutsteder.

Hjelp i utlandet

Blir du rammet av sykdom eller ulykke i utlandet, bør du snarets kontakte forsikringsselskapet eller turoperatør. Det kan også være at du har behov for råd eller praktisk hjelp fra nærmeste utenriksstasjon.

Kilder: Landssider.no , Forbrukerportalen.no og Finansportalen.no.