Statens Vegvesen datasystem (Foto: TV 2)
Statens Vegvesen datasystem (Foto: TV 2)

Vegvesenets nye datasystem kan koste én milliard

Nytt førerkort- og kjøretøyregister kan bli fire ganger dyrere enn planlagt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statens vegvesens nye datasystem for registrering av førerkort og kjøretøy hadde en kostnadsramme på 250 millioner kroner og skulle stått klar i 2008. Nå vil det tidligst være ferdig i 2014.

– I størrelsesorden kan det i verste fall komme opp i en milliard. Vi håper selvsagt at det skal komme lavere enn det, men spennet er et sted mellom 500 millioner og en milliard, sier trafikkdirektør Kjell Bjørvig i Vegdirektoratet til TV 2 Nyhetene.

Se video i videovinduet øverst.

Riksrevisjonen kritisk

Det opprinnelige prosjektet kalt Au2sys ble satt i gang i 2003 og skulle gjøre arbeidsdagen enklere på Vegvesenets trafikkstasjoner. Også tollvesenet, politiet, bilforhandlere og private bilkjøpere skulle knyttes opp til det nye systemet. Men Au2sys ble stoppet før det var ferdig utviklet i 2007 etter at Riksrevisjonen hadde kritisert prosjektet for manglende økonomisk styring.

Kostnadsrammen hadde da økt fra 250 til 445 millioner kroner.

Da prosjektet ble stoppet, hadde utgiftene allerede passert 200 millioner kroner. Statens vegvesen har seinere klart å bruke deler av dette til en modul for kjøretøyregistrering. Denne modulen skal etter planen nå integreres i det nye datasystemet.

1250 kr i timen

PROMIS AS og TerraMar AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet utført kvalitetssikring av prosjektet som nå har navnet Nye Autosys.

Den høye kostnadsrammen skyldes hovedsakelig at det forventes at et svært stort antall timer vil gå med før datasystemet er ferdig. For interne ansatte er det beregnet en timepris på 500 kroner. For eksterne konsulenter er det lagt til grunn en gjennomsnittlig timepris på 1250 kroner.

Har brukt 8 mill. på konsulenter

Bare jobben med ekstern kvalitetssikring og utarbeidelsen av styringsdokumenter har siden desember 2008 kostet nærmere åtte millioner kroner.

En oversikt TV 2 Nyhetene har fått fra Vegdirektoratet viser at det til selskapene som har utført ekstern kvalitetssikring TerraMar AS, Asplan Viak AS og Promis AS er utbetalt 1,463 mill kr for konsulentarbeid.

Metier AS som har utarbeidet styringsdokumenter til prosjektet har fått utbetalt 6,406 mill kr for konsulentarbeidet.

– For å få et godt startgrunnlag for prosjektet så har vi vært nødt til å gjøre en god del utredninger hvor vi også har brakt inn konsulenter fra IT-bransjen. Dette er vel anvendte penger, sier trafikkdirektør Kjell Bjørvig.