Norske pengesedler (Foto: Colorbox)
Norske pengesedler (Foto: Colorbox)

80.000 kroner borte hos politiet

Mistanke om underslag av beslaglagte penger i narkotikasak.

Under en politiaksjon i mai 2007 ble 79.150 kr beslaglagt hos en mistenkt i en narkotikasak. Det var en politiførstebetjent og en politibetjent som gjennomførte aksjonen. Politibetjenten var utplassert fra politihøyskolen.

Nøkkelen hang framme

Begge to har i etterkant forklart i avhør at pengene ble talt opp på stedet og så fraktet til politistasjonen. Så langt er de to politimennene enige, men deretter spriker forklaringene.

Ifølge politibetjenten var beløpet bare rundt 5000 kroner. Politiførstebetjenten hevder at beløpet var mye større, mellom 70-80.000 kroner. Pengene skal ha blitt lagt i en konvolutt som ble signert og klistret igjen, og deretter låst inn i en safe på et kontor tilknyttet arrestavdelingen.

Nøkkelen til safen hang lett synlig og tilgjengelig på veggen nær safen. En rekke ansatte skal ha hatt tilgang til kontoret som i tillegg var døgnbemannet.

Mangelfull håndtering

I september 2008, rundt halvannet år etter selve pengebeslaget, ble det bestemt at pengene skulle leveres tilbake til den tidligere mistenkte, fordi saken var henlagt. Da ble det klart at pengene var borte, og politimesteren anmeldte forholdet.

En kvinnelig seniorkonsulent i politidistriktet, blant annet med ansvar for håndtering av pengebeslag, har forklart i avhør at hun på sin side ikke har registrert et så stort beslag. Hun har videre forklart at hun uansett ville husket om det lå et slikt beløp i safen, fordi dette var uvanlig stort.

Det er uvisst hvorfor det gikk så lang tid før forholdet ble oppdaget. De mangelfulle rutinene for oppbevaring av pengebeslag ved politistasjonen har fått skarp kritikk fra Spesialenheten.

De påpeker at et stort antall personer ganske enkelt kunne få tilgang til innholdet i safen, noe som «åpnet for at verdier kunne forsvinne med lav mulighet for å oppspore dem igjen, og sikret således ikke lav risiko for at pengebeslag kunne forsvinne».

I kjølvannet av saken har politistasjonen endret kontroll og rutiner for beslag, slik at færre personer har tilgang til safen og det har blitt innført beslagsprotokoll.

Saken henlagt

I januar i år, mer enn et år etter anmeldelsen, er det klart at Spesialenheten ikke har lyktes med å finne synderen blant de ansatte ved den aktuelle politistasjonen.

Saken ble henlagt i forhold til straffelovens § 255 og § 325 nr. 1, henholdsvis på bakgrunn av «mangel på opplysninger om gjerningsperson» og «intet straffbart forhold anses bevist», skriver Spesialenheten i sin avgjørelse.