roger_ingebrigtsen (Foto: TV 2)
roger_ingebrigtsen (Foto: TV 2)

Strammer lovverket for å stoppe overgrepsleger

Etter flere TV2-reportasjer om seksuelle overgrep i helsevesenet vil helsedepartementet nå tette hull i lovverket, som gjør at leger og helsepersonell som er dømt for seksuelle handlinger ikke blir registrert i politiattesten som arbeidsgivere sjekker.

Leger og helsepersonell som er dømt for seksuelle handlinger kan i dag praktisere videre, uten at de mister autorisasjonen og uten at arbeidsgiver er kjent med forholdene. Dette er mulig når en lege flytter fra en kommune til en annen. Og dersom dette ikke blir fanget opp på annet vis.

Etter flere TV2-reportasjer om seksuelle overgrep i helsevesenet vil helsedepartementet nå tette dette hullet i lovverket.

Kollisjon

– Det er sånn på helsepersonellfeltet, en slags kollisjon mellom på den ene siden personvernhensyn og pasientsikkerhet, og det kan tyde på at man opp gjennom generasjoner har vektlagt sterkt nok pasientens trygghet og sikkerhet, og derfor vil helsedepartementet nå gå gjennom dette lovverket og alle muligheter for å forhindre at folk som overhodet ikke skulle jobbe med pasienter, og særlig ikke med barn og unge, har muligheten til det, fastslår statssekretær Roger Ingebrigtsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Les blogg: Hvite frakker og skitne ovegrep

Fastlegen forgrep seg

Hilde og Eva har begge fortalt sine historier på TV 2. De bor i hver sin landsdel, men har opplevd det samme som en del andre kvinner. Seksuelt overgrep fra egen fastlege.

– Det gjør veldig sterk inntrykk når en jente i en sårbar fase går til legen og opplever det her. Vi må gjøre alt vi kan i vårt samfunn og også fra HOD sin side og unngå at de unntakene av leger som ikke burde hatt den jobben, men likevel har den, sier Ingebrigtsen til TV 2 Nyhetene.

Over hele landet rapporteres det tidvis om pasienter som utsettes for sterkt kritikkverdige handlinger i møte med ansatte i helsevesenet. Grove seksuelle overgrep som voldtekt er også avdekket.

Mer robust lovverk

– Nei, jeg må si det er veldig beklagelig at sånne ting kan skje. Vi må som kontrollmyndighet sørge for et mer robust lovverk og bedre registre, sier Ingebrigtsen.

Bergen kommune ansatte som TV 2 har fortalt en lege fordi man ikke fant noe kritikkverdig i politiattesten.

– Nå i ettertid kan det ses ut som det er en mangel at straffelovens § 200 1. ledd ikke er tatt med i dette kravet. Det synes jo åpenbart urimelig, sier Arve Bang, overlege ved helsevernetaten i Bergen kommune.

Helsetilsynet i Rogaland og politiet mener TV 2 har funnet et hull i lovverket, ettersom politiattestene ikke oppgir straffbare seksuelle handlinger utført av leger og helsepersonell. Nå er departementet klar over hullet i lovverket.

– Så må vi da som helsedepartement sørge for å tette igjen hullet, sier Ingebrigtsen.

Uklart ansvarsområde

Overfor TV 2 sier helsedepartementet først at man overhodet ikke kan ha det slik at lovbrudd, som seksuelle handlinger, ikke fremgår av politiattesten til leger og helsepersonell. Så får TV 2 beskjed om at det er Justisdepartementet som har siste ord i saken. Siste tilbakemelding er derimot at Helsedepartementet har siste ord, og dermed kan tilføye straffelovens § 200, første ledd, som omfatter seksuelle handlinger, til politiattesten.