STRAMMER INN: Flere land i Europa merker en markant økning av asylsøkere fra Serbia, Makedonia og Montenegro. (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)
STRAMMER INN: Flere land i Europa merker en markant økning av asylsøkere fra Serbia, Makedonia og Montenegro. (Foto: Solum, Stian Lysberg/SCANPIX)

UDI skal behandle asylsøknader på 48 timer

Utlendingsdirektoratet (UDI) innfører 48-timersbehandling av asylsøknader fra personer fra Serbia, Makedonia og Montenegro.

Hensikten er å forebygge et stort antall asylsøknader fra personer fra disse landene som ikke har rett til beskyttelse.

– Vi regner Serbia, Makedonia og Montenegro for å være trygge land, og søkere fra disse landene har svært sjelden behov for beskyttelse i Norge, sier Hanne Jendal, direktør i UDIs asylavdeling.

Markant økning

Etter at borgere fra de tre landene fikk visumfri adgang til alle Schengen-landene i desember 2009, har det vært en markant økning i antall asylsøkere fra disse landene til flere land i Europa.

– Vi ser allerede en økning i asylsøkere fra disse landene, og det er viktig å markere at personer fra disse landene får søknaden sin behandlet i løpet av 48 timer, for så å bli uttransportert av politiet etter at de har fått avslag på søknaden, sier Jendal.

Asylintervju

Søkere som faller inn under 48-timersprosedyren, får et kort asylintervju med UDI, og politiet undersøker reiseruten.

Hvis asylsøknaden blir avslått, vil Politiets utlendingsenhet transportere søkeren ut fra Norge. (©NTB)