Innvandrerforeninger mister pengestøtte

Seks innvandrerforeninger i Oslo har de to siste årene blitt fratatt grunnstøtten på grunn av manglende rapporter og regnskaper og rot med medlemslister.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2008 og i fjor mistet seks foreninger støtten fordi de hadde alvorlige mangler i rapporter og regnskaper. Foreningene hadde da mottatt grunnstøtte og prosjektstøtte på til sammen 2,5 millioner kroner via Oslo kommune.

Færre får støtte

Stadig færre organisasjoner får tildelt grunnstøtte fra Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune (EMI). I 2005 var det 63 tildelinger. I fjor var det 28.

Spesialrådgiver Elisabeth Appa Beveney sier til Aftenposten at hun tror det blir enda færre i år.

EMI sjekker nå samtlige bilag og medlemslister hos innvandrerorganisasjoner som mottar grunnstøtte. EMI skal også kontrollere grunnlaget for annen prosjektstøtte.

Kan få penger igjen

De seks organisasjonene som mistet støtten de siste to årene, kan få støtte igjen hvis de får orden på papirene. Beveney er positiv til at organisasjonene får støtte.

– Mange kommer fra land hvor det ikke er lov å organisere seg. Her får de organisasjonserfaring, og vi ser resultater. Minoritetene er faktisk overrepresentert i politiske organer i Oslo, sier hun.

Grunnstøtten er basert på antall medlemmer og husleiestøtte, og begrenset oppad til 60.000 kroner per år. Det kreves revisorerklæring med sjekk av betalt kontingent for å få støtte. (©NTB)