(Illustrasjonsfoto) (Foto: TV 2)
(Illustrasjonsfoto) (Foto: TV 2)

Leger får praktisere etter overgrep mot pasienter

Hull i lovverket og svikt i flere ledd gjør at seksualforbryterne i helsevesenet slipper unna.

Legen som er dømt for fire tilfeller av seksuelle overgrep fikk likevel fastlegeavtale med Bergen kommune – etter at overgrepene var kjent.

Hull i lovverket og svikt i flere ledd er årsaken.

– Vi har dessverre eksempler på at helsepersonell har fått ansettelse til tross for at de tidligere har blitt sagt opp på bakgrunn av seksuelle overgrep mot pasient, sier Gorm Are Grammeltvedt, leder for avdeling for tilsynssaker i Statens helsetilsyn.

Startet i Bergen

Historien om pasientovergrepene starter i en kommune ved Bergen. «Hilde» blir utsatt for overgrep av sin fastlege og anmelder forholdet.

– Jeg forsto at noe var galt når han presset seg inntil meg, og begynte å stønne og si navnet mitt, og kjente at han hadde erigert penis. Nå handler det ikke lenger om pasient og lege tenkte jeg da, forteller Hilde, som var 17 år da hun ble utsatt for overgrepet.

Flytter og begår nye overgrep

Legen som forgrep seg på «Hilde», flytter så til Karmøy og jobbet som fastlege. Sommeren 2008 blir han anmeldt for seksuelle overgrep mot fire ulike kvinner og pågrepet av politiet.

I mars 2009 er politiets tiltalebeslutning klar og denne blir umiddelbart kjent for helsetilsynet i Rogaland. Mannen flytter så til Bergen, hvor han får fastlegeavtale med Bergen kommune. Til tross for at han er tiltalt.

Legen som fikk fastlegeavtale med Bergen kommune ble ikke fanget opp fordi alle sikkerhetsventiler sviktet:

  • Hull i lovverket gjør at politiattesten som arbeidsgiver skal sjekke, ikke inneholder informasjon om seksuelle handlinger.


  • Helsetilsynet i Rogaland som kjente saken, venter i flere måneder med å varsle helsetilsynet i Hordaland. Helsetilsynet og erkjenner i dag full svikt.

  • Bergen kommune plikter ifølge Statens helsetilsyn å sjekke referanser grundig, det vil si kontakte legens forrige arbeidsgiver/kommunelegen/personalansvarlig. Men sjekker ikke grundig nok.

Bergen kommune erkjenner svikt.

– Jeg synes det høres forferdelig ut, jeg har rett og slet ikke ord for det. Når man inngår avtale med mennesker om å jobbe som fastlege bør de jo sjekke hele bakgrunnen, sier «Hilde», som mener kommunen har sviktet grovt.

– Første og fremst har vi lært oss at vi må være mer grundig med å spørre på referanser og innhente flere referanser enn de søker selv oppgir, det andre er at vi har innlagt en del standardspørsmål i intervjusammenheng der vi spør direkte om de har noen saker i forhold til tilsynsmyndighetene, både tidligere saker og pågående saker, forklarer Arve Bang, overlege ved Helsevernetaten i Bergen kommune.

Les også: Frykter mørketall av leger som voldtar pasienter

Seksuelle overgrep – ny jobb

Bergen kommune har ikke hovedansvaret i denne saken. Helsetilsynet i Rogaland varslet ikke videre før flere måneder etter at saken ble kjent. Dermed fikk heller ikke kommunen vite om dette.

Dessuten sjekket kommunen mannens vandel, men et hull i lovverket gjør at politiattesten ikke gir opplysninger om forhold som er så alvorlige at de i mange tilfeller fratar helsepersonell retten til å praktisere.

Den omtalte legen ble dømt i tingretten høsten 2009 mistet i februar 2010 retten til å praktisere som lege inntil videre. Han har anket saken til lagmannsretten.

– Det er også viktig å understreke arbeidsgivers plikt til å forsikre seg om at helsepersonell har gyldig autorisasjon. Der har vi også erfart og opplevd at det er ansatt tidligere helsepersonell som har mistet autorisasjonen på bakgrunn av seksuelle overgrep mot pasient. Det er sterkt beklagelig, presiserer Gorm Are Grammeltvedt i Statens helsetilsyn.

Hull i lovverket

Både helsetilsynet i Rogaland og Bergen kommune mener det er et hull i lovverket, når politiattestene oppgir ikke straffbare seksuelle handlinger. Dette til tross for at det kan dreie seg om så alvorlig handlinger at leger og helsepersonell blir nektet å praktisere videre.

Påtaleleder i Hordaland politidistrikt, Gunnar Fløystad, er enig i vurderingen.

– I dette tilfellet her så er det ikke kommet fram av politiattesten at vedkommende er siktet eller tiltalt for et forhold som innebærer seksuell handling mot pasienter på jobben.

– Hvordan vurderer du det?

– Det kan jo kanskje sies å være en svakhet i forhold til regelen for politiattest. I forhold til helsepersonell så skulle alle type handlinger av straffbar karakter mot pasienter kanskje kommet med, sier Fløystad til TV 2 Nyhetene.