Finnfjord smelteverk i Lenvik i Troms  (Foto: TV 2)
Finnfjord smelteverk i Lenvik i Troms (Foto: TV 2)

Frykter for arbeidsplassene som følge av strømpriser

De høye strømprisene kan skremme bedrifter ut av Norge, det tror direktørene i Norsk Industri.

Direktøren i Norsk Industri tror det uforutsigbare kraftmarkedet her i landet kan skremme bedrifter ut av Norge. Fortsetter de høye strømprisene frykter Norsk Industri permitteringer og midlertidig nedleggelser.

– Uforutsigbarheten i det Norske kraftmarkedet er så stor at en vil tenke seg om en og to ganger om man vil investere i Norge. Og det kan bety at industrien vrir seg ut ifra Norge og investerer i land med stabile priser og hvor de får lange kraftkontrakter, det sier adm.dir. Stein Lier- Hansen til TV 2.

Bruker like mye som Drammen

Finnfjord smelteverk i Lenvik i Troms er en storforbruker av strøm, hvert år sluker smelteovnene 1 TWh, noen som tilsvarer forbruket til en by på størrelse med Drammen, når strømprisen var så ekstrem som i går merkes det.

– For å produsere på full fart ville det ha kostet oss over 1 million kroner i timen, og normalt koster det 60 tusen kroner timen sier Geir-Henning Wintervoll adm.dir. ved Finnfjord AS.

Trenger forutsigbarhet

Så når prisen i går var på 11 kr og 32 øre kWh måtte Finnfjord smelteverk redusere produksjonen. Og de er ikke aleine, i dag møtte direktøren i Norsk Industri flere bedrifter til krise møte. Stein Lier-Hansen mener nå at regjeringen må trø til, og få på plass en fremtidsrettet energi politikk som kan skape forutsigbarhet for Norsk Industri.

– Det er et tankekors at man har et system hvor staten og det offentlige tjener milliarder på høye kraft priser og de ekstreme utslagene vi har nå, mens næringslivet og folk flest betaler skjorta, så dette er en form for skjult beskatning, sier Lier-Hansen til TV 2.

SE REPORTASJE:

383634