el-maaler (Foto: TV 2)
el-maaler (Foto: TV 2)

Ingen strømstønad fra Nav

Nav tilbyr ingen spesialstønad for høye strømregninger. Du må søke sosialhjelp på vanlig måte hvis regningen blir for høy.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sosialstønad tildeles ved behov og etter at andre former for inntekter eller betalingsmuligheter er vurdert, heter det på Navs nettsider:

Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse, som lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter.

Ingen spesielle strømregler

Det innebærer at du må fremlegge alle utgifter og inntekter for å dokumentere at du ikke har noen muligheter til å betale for deg, selv om den økonomiske situasjonen er midlertidig og kortvarig. Nav har ingen spesielle regler for strømregninger, men åpner for å bruke skjønn i sin vurdering.

– Strømutgifter er en sentral del av livsoppholdsbegrepet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18. Hvis en person ikke har økonomi til å betale strømregningen, kan vedkommende søke om økonomisk stønad ved sitt lokale Nav-kontor. Det er ingen generelle regler for dette, men det vil være en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle, sier Anne Høgtveit, fungerende direktør for levekår og sosiale tjenester i Nav.

– Hvilke søknadsprosedyrer som gjelder ved det lokale NAV-kontor for disse tilfellene, bestemmes i hver enkelte kommune, legger hun til.

Anbefalte lettere søkeprosess

Under forrige strømkrise i 2003 gikk Forbrukerrådet ut og anbefalte at Nav firte på kravene for å hjelpe folk med skyhøye strømregninger.

– Sosialkontoret kan stille vilkår om for eksempel bruk av sparemidler til å nedbetale strømregninger. I en situasjon som den mange er oppe i nå, vil det likevel være helt unaturlig for et sosialkontor å stille krav om at biler, malerier og lignende blir solgt før bistand kan påregnes, skrev etaten på sine nettsider.

Selv om strøm er en nødvendig vare som kun kan kjøpes fra et åpent marked mener ikke Forbrukerrådet at dagens strømsituasjon gir grunnlag for å endre reglene for sosial stønad.

– Det må nok være slik at personer som har behov for sosialhjelp til strømregninga eller andre uforutsette utgifter må dokumentere behovet. Dagens situasjon gir ikke grunnlag for å endre dette prinsippet, sier Torgeir Øines ved Forbrukerrådet.

– Bør gi raskt svar

Han sier videre at Nav bør behandle søknader om støtte til strømregningen etter de vanlige reglene for sosialstønad.

– Det innebærer blant annet raskt svar dersom hjelpebehovet er akutt. Hva som skal til for å tilfredsstille kravene til økonomisk stønad tilligger Nav å vurdere, sier Øines.

Han oppfordrer også folk til å ta kontakt med strømselskapet hvis betalingsproblemer.

– Et godt råd til forbrukere som sliter med høye regninger nå vil være å ta kontakt med strømselskapet. De fleste selskapene vil være fleksible i forhold til å dele opp regningen slik at dette kan betales over lengre tid, sier han.

På sine nettsider anbefaler Forbrukerrådet å ta kontakt med Nav for å få hjelp med lån eller støtte til regningen. Tilbakebetalingen av slike lån skal tilpasses den økonomiske kapasiteten til den som skal betale tilbake.

Klikk her for å se hva som skal til for å søke stønad hos Nav