NEGATIV OMTALE: Muslimer fikk mer medieomtale enn svineinfluensa i norske medier i fjor.  (Foto: SCANPIX)
NEGATIV OMTALE: Muslimer fikk mer medieomtale enn svineinfluensa i norske medier i fjor. (Foto: SCANPIX)

71 prosent av medieopplagene om innvandring er negative

Ny rapport viser hvordan innvandring og integrering blir framstilt.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) la tirsdag fram rapporten «Innvandrere i norske medier: Medieskapt islamfrykt og usynlig hverdagsliv», en omfattende rapport hvor man har sett på hvordan innvandrere blir fremstilt i norske medier.

Rapporten viser blant annet at i 2009 var det omtrent like mange oppslag om islam og muslimer som det var om Jens Stoltenberg, og flere enn om svineinfluensaen.

Du kan lese hele rapporten på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets nett sider

– Kan skape negative holdninger

71 prosent av alle medieoppslag som har innvandring eller integrering som hovedtema vurderes som problemorienterte.

Det er en økt oppmerksomhet rundt reiligiion, og spesielt islam, viser rapporten, og stort fokus på mennesker fra Somalia. Det som er mindre synlig i media er den delen av integreringsarbeidet som går bra.

Direktør ved IMDI, Åsmund Kalheim, mener rapporten advarer om at negativ medieomtale samlet sett av en gruppe eller en nasjonalitet over tid bidrar til å skape negative holdninger som kan føre til økt forskjellsbehandling.

Overrasket

Rapporten er arbeidet fram ved hjelp av representanter fra akademia, for mediene og personer som selv har innvandrerbakgrunn.

Kalheim sier han er overrasket over at islam er viktigere for mediene å omtale enn svineinfluensa, utdanning, barnevern og miljø- og klimaspørsmål.

– Selv Obama og Fredsprisen når ikke opp, sier Kalheim.

– Men jeg er ikke overrasket over at medielogikken dyrker fram sensasjon, dramatikk og trekker fram de mest ekstreme på hver side av debatten, fører han til.

Kalheim sier de ser en dreining i mediedekningen. Der man tidligere hadde søkelys på hvor mennesker kom fra, har man nå mer fokus på hvilken religion de tilhører.

– Det er mye som tyder på at dette er en internasjonal trend. At det er økt oppmerksomhet rundt islam og muslimer, og at den oppmerksomheten er i all hovedsak negativ, sier han.

– Negativt og stigmatiserende

– For det første må det jo være litt trist for Jens Stoltenberg at islam og muslimer er mer nevnt enn ham. Han burde være mer til stede i integreringsdebatten, sier kommentator i Dagbladet, Trude Ringheim.

Hun er enig i at pressen er besatt av hijab og islam.

– Det er negativt og stigmatiserende på noen måter. Men jeg synes også det har vært mye bra folkeopplysning i året vi har hatt bak oss.

I rapporten står det at mer enn 70 prosent av artiklene har vært konfliktorienterte.

– Men er det ikke vanlig at pressen er konfliktorientert?

– Ja, i alle fall for tabloidaviser. Det å få oss til å skrive mer om vanlig, normalt og hyggelig dagligliv, det er nok en lost case. Men jeg er enig at det er mange morsomme, gode historier vi burde fortelle. Vi burde være mer der ute. Og vi burde fortelle historiene om disse som kommer til Norge, om hele livet deres. Og sette livet deres i større perspektiv, noe vi ikke er flinke til i dag, sier hun.

– Faresignal for et mangfoldig samfunn

Kalheim påpeker at IMDI ikke er ute etter å drive mediekritikk, men samfunnsanalyse og selvkritikk.

– På samfunnsnivå er vi opptatt av å advare mot en utvikling hvor en kolossal negativ medieomtale samlet sett av en gruppe eller en nasjonalitet bidrar til å skape negative holdninger som kan være farlig i den forstand at det fører til økt forskjellsbehandling – at flere blir diskriminert i forhold til bolig, arbeid og andre måter. Det er uakseptabelt og det er en uønsket utvikling.

Han sier flere innvandrere, spesielt somaliere og andre som har islam som sin religion, forteller at de opplever denne typen diskriminering.

– Det er flere muslimer og somaliere som forteller at det er nettopp det som skjer, og det er et faresignal for et mangfoldig samfunn, sier Kalheim.