LITE EKSTREMISME: Forskere ved Høgskolen i Oslo fant lite spor av ekstremisme blant innvandrerungdom. (Foto: colourbox.com/)
LITE EKSTREMISME: Forskere ved Høgskolen i Oslo fant lite spor av ekstremisme blant innvandrerungdom. (Foto: colourbox.com/)

Oslo-forskere: – Lite ekstremisme å finne

Med noen få unntak er det lite religiøs ekstremisme å finne blant Oslos innvandrerungdom, viser en studie fra Høgskolen i Oslo.

Gjennom ett år har forskerne Heidi Biseth og Bengt Andersen arbeidet med emnet.

Tirsdag presenterer de to, som sorterer under Storbyprogrammet ved Høgskolen i Oslo (HiO), noen av resultatene under et lunsjseminar. Tittelen er «Ekskluderte, marginaliserte, sinna?».

Funnene viser imidlertid at den store gruppen innvandrerungdom i Oslo ikke faller inn under disse begrepene.

– Vi har ikke funnet noen store forskjeller mellom innvandrerungdom og etnisk norske ungdommer. Stort sett går de på skole, jobber og er med venner, som alle andre ungdommer, forteller Biseth til NTB. Ungdommene er rett og slett mye mer «normale» enn mange synes å anta. (©NTB)