HELSE HEROIN: Helse  og omsorgsminister Anne Grete Strøm Erichsen er skeptisk til heroinstøttet behandling av rusmisbrukere. (Foto: Heiko Junge/SCANPIX)
HELSE HEROIN: Helse og omsorgsminister Anne Grete Strøm Erichsen er skeptisk til heroinstøttet behandling av rusmisbrukere. (Foto: Heiko Junge/SCANPIX)

Kritisk til helse-heroin

Helseministeren negativ til heroinbasert behandling før hun har hørt på ekspertråd.

Nesten et år er gått siden det såkalte Stoltenberg-utvalget, under ledelse av Thorvald Stoltenberg, ble satt ned for å vurdere hvordan de rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp. Blant annet skal utvalget ta stilling til om rusmisbrukere bør få gratis heroin i behandlingen. Skeptisk Men allerede flere måneder før utvalget skal komme med sine konklusjoner sier helseministeren at hun er skeptisk til heroin i behandlingsøyemed. - Hvis du spør meg i dag