PST sjef Janne Kristiansen. (Foto: SCANPIX)
PST sjef Janne Kristiansen. (Foto: SCANPIX)

PST-sjefen i Tabloid: – Frykter Islamsk terror i Norge

PST-sjefen deltar i Tabloid torsdag.

Norske islamister som drar til utlandet for terrortrening bekymrer Politiets Sikkerhetstjeneste. PST-sjef Janne Kristiansen frykter de kan slå til i Norge.

Torsdag la hun fram sikkerhetstjenestens åpne trusselvurdering for 2010. PST-sjef Janne Kristiansen kommer til Tabloid, der hun vil utdype sikkerhetstjenestens detaljerte vurderinger.

I den årlige trusselvurderingen skriver PST at etatens høyeste prioriterte oppgave i 2010 er å forebygge terroraksjoner både nasjonalt og i samarbeid med andre lands sikkerhetstjenester.

– Det pågår aktiviteter i enkelte miljøer som kan bidra til å endre trusselsituasjonen i løpet av 2010. Det gjelder i første rekke miljøer inspirert av ekstrem islamistisk ideologi, heter det i trusselvurderingen.

PST mener at trusselbilde kan endre seg raskt og terroraksjoner kan gjennomføres uten at det kommer indikasjoner på eller varsel om dette i forkant.

I terrorvurderingen heter det også at ekstreme islamister utnytter også symbolsaker bevisst i sin ideologiske propaganda for å mobilisere støtte. Under pressekonferansen torsdag henviste PST-sjef Janne Kristiansen i denne sammenheng blant annet til striden rundt karikaturtegningene.

Se Tabloid på Nyhetskanalen kl. 18.55 og kl. 20.30.