DEMONSTRERTE MOT TRYKKING: Fredag 12. februar samlet en demonstrasjon mot Dagbladets trykking av Muhammedkarikaturer 2500 mennesker på Universitetsplassen i Oslo sentrum. (Foto: Kjell Persen)
DEMONSTRERTE MOT TRYKKING: Fredag 12. februar samlet en demonstrasjon mot Dagbladets trykking av Muhammedkarikaturer 2500 mennesker på Universitetsplassen i Oslo sentrum. (Foto: Kjell Persen)

PST: – Karikaturer motiverer islamister til terror

PST-sjefen bekrefter overfor TV 2 at de har hatt kjennskap til Mohyeldeen Mohammad.

Torsdag formiddag la Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frem trusselvurderingen for 2010, og i denne åpne trusselvurderingen sier PST at internasjonal terrorisme fortsatt vil prege trusselbildet i Norge.

PST fastslår at karikaturstriden motiverer ekstreme islamister og utnyttes i ideologisk propaganda, og at det å forebygge terroraksjoner vil være den høyest prioriterte oppgaven for PST også i 2010.

Terrortrusselen er i dag lav, men det pågår aktivitet i enkelte miljøer som kan bidra til å endre situasjonen i løpet av året.

Dette gjelder i første rekke miljøer inspirert av ekstrem islamistisk ideologi, sier PST.

Karismatiske lederskikkelser

Det pågår en radikalisering i enkelte av de ekstreme islamistiske miljøene. Noen få karismatiske lederskikkelser legitimerer og forherliger bruk av vold som et politisk virkemiddel.

Disse kan være sentrale i å radikalisere andre, skriver PST i trusselvurderingen.

Striden om karikaturtegningene er en viktig symbolsak som motiverer ekstreme islamister til å planlegge terroraksjoner mot europeiske interesser.

Symbolsaker utnyttes bevisst i ideologisk propaganda for å mobilisere støtte.

LES OGSÅ: Mohammad hyller bin Laden og død Talibanleder

PST-sjefen: – Har visst om Mohyeldeen Mohammad

I et intervju med TV 2 bekrefter PST-sjef Janne Kristiansen at PST har hatt kjennskap til Mohyeldeen Mohammad, som har vakt stor oppsikt med sine uttalelser den siste uken.

Se intervjuet med PST-sjefen om demonstrasjonen mot Dagbladet:

380503

Tidligere denne uken sa 24-åringen at han støtter de islamistiske opprørerne al-Shabaab i Somalia som nylig steinet en mann til døde.

Uttalelsene førte tirsdag til avskyreaksjoner fra stortingspolitikere som fordømmer uttalelsene hans på det sterkeste. 24-åringen ble også politianmeldt av LLH.

Ekstremister innvandrer til Norge

Sikkerhetstjenesten sier videre i årets trusselvurdering at personer som har tilknytning til ekstreme islamistiske organisasjoner innvandrer til Norge.

Det kan forsterke utfordringene knyttet til radikalisering og rekruttering, ifølge PST. Og det kan medføre økt støttevirksomhet fra Norge til terroraktører i utlandet.

Tjenesten mener at den sikkerhetspolitiske uroen i Afghanistan, Pakistan, Irak og Somalia har «særlig betydning» for støttevirksomheten i Norge, og at personer i Norge driver med innsamling og overføring av penger til ekstreme islamistiske organisasjoner i utlandet.

LES OGSÅ: Nordmann (40) tiltalt for terrorfinansiering

Politiets sikkerhetstjeneste frykter at islamister som reiser på treningsleire eller deltar i hellig krig – jihad, kan bruke erfaringene sine til det de omtaler som «operativ virksomhet», og at disse personene vil kunne utgjøre både en direkte og indirekte trussel mot Norge.

– Får kamperfaring i utlandet

– Enkelte personer bosatt i europeiske land reiser til konfliktområder for å delta i treningsleire og få kamperfaring. Det er også mange som reiser fra Norge, blant annet til Afghanstan, Pakistan og Somalia. Selv om de fleste som reiser til disse landene gjør det av legitime årsaker, kan noen av reisene være knyttet til ekstrem islamistisk aktivitet, skriver PST i sin trusselvurdering.

LES OGSÅ: Norsk-somaliere rekruttert av al-Shabaab

PST vedgår at det er vanskelig å avdekke ekstreme islamisters reisevirksomhet i Europa, siden man kan reise fritt mellom landene i Schengenområdet.

– Bruk av falske reisedokumenter og identifikasjonspapirer er i tillegg utbredt blant potensielle trusselaktører som ønsker å gjennomføre terrorangrep i Norge, heter det i trusselvurderingen.

Les hele trusselvurderingen på PSTs nettsider (ekstern lenke)