benken (Foto: TV 2)
benken (Foto: TV 2)

Tvang i psykiatrien kan være lovbrudd

Pasienter som sperres inne og underlegges tvang i psykiatrien kan være utsatt for diskriminering og lovbrudd. Norges praksis på området kan bryte med en ny FN-konvensjon som Norge snart vil godkjenne.

Hvert år blir flere tusen mennesker tvangsinnlagt og behandlet med ulike typer tvang i psykiatrien. Mens de aller fleste pasienter med fysiske helseproblemer selv kan bestemme om de ønsker behandling eller ikke, kan personer med psykiske lidelser underlegges tvang. Psykisk helsevernloven gir rom for tvangsbruk. - Psykisk syke har diskrimineringsvern - Jeg kan jo slå fast at personer med psykiske problemer helt klart har et diskrimineringsvern på lik linje me