Eksteriørbilde av Sykehuset Asker og Bærum (Foto: Scanpix)
Eksteriørbilde av Sykehuset Asker og Bærum (Foto: Scanpix)

Helsetilsynet krever flere svar fra Vestre Viken

Helsetilsynet er ikke fornøyd med svarene de så langt har fått fra helseforetaket Vestre Viken, og krever flere opplysninger på bordet.

Tilsynet krever blant annet at helseforetaket gjør rede for hvordan de tar seg av de over 500 pasientene som det nå er avdekket ikke fikk hjelp innen fastsatt frist. Det er foretaket selv om har gransket seg fram til dette tallet.

Vil vite fristene

– Vi ønsker supplerende opplysninger om hvordan sykehuset sikrere at disse pasientene nå får forsvarlig helsehjelp i tråd med loven, sier avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt i Statens helsetilsyn til VG.

Helsetilsynet ber blant annet om å få opplyst etter hvilken tidsplan Vestre Viken HF har tenkt å kalle inn, undersøke og behandle de over 500 pasientene. Tilsynet ber også å få vite hvordan disse pasientene blir prioritert etter hastegrad.

LES OGSÅ: Dette er dataprogrammet som kan skille mellom liv og død

Krever oppfølging

I tillegg krever tilsynet at sykehuset gjør rede for hvordan de sikrer at oppfølgingen av pasienter som er blitt offer for datotriksingen, ikke går ut over nyhenviste pasienter og pasienter med en frist som ennå ikke er utløpt.

Helseforetaket blir også bedt om å følge opp pasienter som kan ha blitt påført skade, og informere dem om retten til å søke erstatning.

Vestre Viken helseforetak har et nytt ekstraordinært styremøte mandag. (©NTB)