Anne Grete Strøm Erichsen (Foto: Aas, Erlend/SCANPIX)
Anne Grete Strøm Erichsen (Foto: Aas, Erlend/SCANPIX)

Helseministeren vil rydde opp i tvangsbruk

Åtte av ti pasienter i psykiatrien tvangsinnlegges uten at det er fare for pasientens eller andres liv. Helseministeren vil granske tvangsbruk i psykiatrien.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil signalisere at hun tar tvangsbruk i psykiatrien på fullt alvor. Den siste tiden har TV 2 fortalt om myndighetenes mislykkede forsøk på å redusere tvangsbruken og om den store usikkerheten knyttet til effekten og skadevirkningene av tvang. Dessuten er det avdekket store geografiske forskjeller i tvangsbruken i Norge. - Ikke fornøyd - Vi er jo ikke fornøyd med at bruken av tvang ikke i tilstrekkelig grad er blitt redus