Hege_Orefellen (Foto: Åse Røyseth Spalder/TV 2 )
Hege_Orefellen (Foto: Åse Røyseth Spalder/TV 2 )

Ukjente konsekvenser av tvangsbruk i psykiatrien

Samtlige politiske partier mener tvang i psykiatrien skader enkelte pasienter. Det finnes knapt forskning om effekt og skadevirkninger av tvang.

Tusenvis av mennesker tvangsinnlegges i psykiatrien hvert år. Ingen vet hvor omfattende bruken av tvang som belteseng, isolasjon og tvangsmedisinering er. Effekten av tvang og konsekvensene for dem som utsettes for dette finnes det knapt forskningsmateriale på. Vant i domstolen Hege Orefellen ble som sliten, nybakt mor, tvangsinnlagt to ganger i 2003. Hun mente det var et overgrep, men ble ikke hørt. Heller ikke hos Statens helsetilsyn eller sivilombudsmannen.