Valpene er blitt 5 uker (Foto: Nils Gunnar Lie)
Valpene er blitt 5 uker (Foto: Nils Gunnar Lie)

Se video av Nils Gunnars «barnebarn»

Nils Gunnar sin hund, Mikkel, har fått valper. Følg utviklingen her!

385622

385623