MARERITT: En nå 55 år gammel kvinne fra Kristiansand opplevde å våkne på operasjonsbordet, uten å klare å bevege seg eller informere noen om at hun kjente hvert eneste kutt. ILLUSTRASJONSFOTO. (Foto: F.Destoc/PHOTOPQR/LE TELEGRAMME)
MARERITT: En nå 55 år gammel kvinne fra Kristiansand opplevde å våkne på operasjonsbordet, uten å klare å bevege seg eller informere noen om at hun kjente hvert eneste kutt. ILLUSTRASJONSFOTO. (Foto: F.Destoc/PHOTOPQR/LE TELEGRAMME)

Egenmeldinger gir lavere sykefravær

Nå vil sentral politiker innføre egenmeldinger hele året.

Egenmeldinger gir lavere sykefravær. Det viser et forsøksprosjekt i Mandal.

Karin Andersen, nestleder i Stortingets arbeids og sosialkomité var i dag på besøk i Mandal kommune, helt sør i landet.

Kommunen har i to år hatt et prøveprosjekt hvor alle de kommunalt ansatte har 365 dagers egenmelding. Nå vil Andersen ha ordningen i resten av landet.

Kun egenmelding ved sykdom

Prosjektet i Mandal startet 1. april 2008 da man innførte 365 dagers egenmelding ved sykdom, det vil si at ingen trengte å komme med legeerklæring når man ble syk.

Resultatene lot ikke vente på seg. I 2007 var sykefraværet på 7,2 prosent mens det året etter var nede i 5, 8 prosent. Kommunen ligger fortsatt 25 prosent lavere enn landsgjennomsnittet.

Krav til arbeidsgiver

For at egenmeldingsordningen skal fungere må også arbeidsgiverne legge forholdene til rette slik at alle trives på arbeidsplassen.

Renholdsleder i Mandal kommune, Lill Toni Ramvik sier til TV 2 at hennes avdeling har vært veldig bevisst på dette.

– Ja, vi har kuttet ut alle kjemikalier og brukt pengene vi sparte til å kjøpe moderne maskiner for å lette på hverdagen til de ansatte. Målet mitt er at mine ansatte skal jobbe 100 prosent stilling til de går av med pensjon, sier Ramvik.

– Egenmeldinger fungerer bra

Ragnhild Løkken Hågensen har vært renholder i en årrekke og sier at den nye ordningen fungerer veldig bra.

– Dersom man føler seg dårlig og går til legen blir man nesten automatisk sykemeldt i en uke. Men ved denne ordningen kan man gå på jobb igjen dersom man føler seg frisk etter to eller tre dager.

Karin Andersen, nestleder i Stortingets arbeids og sosialkomité ønsker flere egenmeldingsdager.
Karin Andersen, nestleder i Stortingets arbeids og sosialkomité ønsker flere egenmeldingsdager.

Mandal kommune og staten har spart rundt 20 millioner kroner etter at ordningen ble innført.

Vil kutte ut sykemeldinger

Karin Andersen, nestleder i Stortingets arbeids og sosialkomité sier at hun ønsker at ordningen i Mandal innføres over hele landet på sikt.

– Det bør være en målsetting på sikt. Flere kommuner og bedrifter bør forsøke det Mandal har gjort, sier Andersen til TV 2.