FORSVARER NEDLEGGELSE:   Vi syns det er ille å legge ned arbeidsplasser, men vi kommer rett og slett ikke utenom dette, sier kommunikasjonsdirektør Guri Wormdahl hos Opplysningen AS til tv2nyhetene.no. (Foto: Finn Stle Felberg)
FORSVARER NEDLEGGELSE: Vi syns det er ille å legge ned arbeidsplasser, men vi kommer rett og slett ikke utenom dette, sier kommunikasjonsdirektør Guri Wormdahl hos Opplysningen AS til tv2nyhetene.no. (Foto: Finn Stle Felberg)
1881
1881

1881 legger trolig ned og sier opp 64 på Fagernes

– De sier opp fast ansatte og erstatter dem med midlertidig arbeidskraft, mener fagforeningen.

I dag ble det klart at de 64 ansatte ved 1881 på Fagernes i Oppland sannsynligvis mister jobben.

– Trafikkfall på 20 prosent årlig

De lovpålagte samtalene mellom fylkeskommunen, 1881 og de ansattes tillitsvalgte har ikke gitt resultat, og den endelige avgjørelsen om nedleggelse vil finne sted ved Opplysningens AS kontorer i Nydalen, Oslo, førstkommende torsdag.

– Trafikkbortfallet er så stort at vi ikke kan forsvare å være så mange ansatte som vi er per i dag. Vi har rett og slett for mange ansatte i forhold til hvor mange som ringer inn. Vi har regnet med et fall på syv prosent. Finanskrisen har ført til et permanent trafikkfall på over 20 prosent hvert år, forteller kommunikasjonsdirektør i Opplysningen AS, Guri Wormdahl til tv2nyhetene.no.

Hun ser ingen grunn til at administrasjonens innstilling skulle bli forandret før torsdag.

– Det er ikke kommet noen alternative forslag som rettferdiggjør en endret innstilling overfor styret, mener hun.

Ofrer de fast ansatte

Bedriften begrunner nedleggelsene med for lite inntjening, men de tillitsvalgte har ikke tro på at dette er eneste årsak. At 64 ansatte nå mister jobben, hvorav 40 av dem er organisert gjennom fagforbundet Negotia, burde veie tungt.

– Det vi ser her er en sentralisering av selve konsernet. Vi hadde en tilsvarende nedleggelsesprosess på Sortland i fjor hvor vi i etterkant registrerte at de ansatte flere midlertidig på Opplysningens andre avdelinger, forteller hovedtillitsvalgt Marius Bismo i Negotia til tv2nyhetene.no.

Les også: 1881 legger ned i Nordland

Den gang mistet 77 personer jobben. Bismo vil på det sterkeste protestere mot det han opplever som økt bruk av midlertidig ansatte.

– Jeg mener at bedriften har et ansvar for de faste ansatte som har vært med å bygge bedriften, for å verne om dem og deres arbeidsplass, sier Bismo.

Alt etter loven

Wormdahl benekter at Opplysningen AS bevisst kvitter seg med faste, til fordel for midlertidige andre steder.

Guri Wormdahl, kommunikasjonsdirektør i Opplysningen AS. (Foto: Finn Stle Felberg)
Guri Wormdahl, kommunikasjonsdirektør i Opplysningen AS. (Foto: Finn Stle Felberg)

– Alt vi foretar oss av bruk av midlertidig ansatte er innenfor lovens rammer. Vi legger ikke ned for å ansette midlertidige ansatte andre steder. Her er vi altså helt uenige og selv etter at vi har lagt ned på Fagernes, finnes det fremdeles overtallige innen organisasjonen, mener hun.

Hun innrømmer likevel at det er utstrakt bruk av vikarer og personer inne for folk i permisjon.

– Ja, vi har vikarer inne for ferieavviklinger og noen permisjoner, men vi opererer ikke etter noen bevisst strategi i forhold til dette.

– Det går ikke an å produsere varer når folk ikke vil ha dem. Vi kan ikke har folk sittende og vente på telefoner som aldri kommer. Vi må fokusere på de arbeidsplassene som vi faktisk kan trygge, sier Wormedahl til tv2nyhetene.no.

Lover nye demonstrasjoner

Nå lover forbundsleder for Negotia, Inger Lise Rasmussen, at de ansattes stemme skal høres utenfor styremøtet som finner sted i Nydalen i Oslo, torsdag kl. 12.00.

– Vi protesterer og aksjonerer mot bruken av midlertidige ansatte, og mot en utvikling og virkemidler vi absolutt ikke er enige i.

Hun oppfordrer andre medlemmer som ikke berøres direkte av denne nedleggelsen til å komme å støtte sine kollegaer på Fagernes.

– Vi møter utenfor i Nydalen ved Akerselva, medlemmer i Negotia (YS) og medlemmer i El- og It (LO). Det blir appell og plakater med slagord, og dette bør leses som et kraftig signal.

– Vi demonstrerer ikke på denne måten ved alle bedriftsnedleggelser, absolutt ikke, men denne gangen er vi så uenige med prosessen at vi har valgt å gjøre det, forteller Rasmussen.