trygdesnyter (Foto: SCANPIX)
trygdesnyter (Foto: SCANPIX)

Stadig flere registrert som uføre

Antall uføre fortsetter å øke. Nærmere 350.000 personer er registrert som uføre her i landet.

Økningen er størst blant de eldste. I aldersgruppen 65–67 år økte antall uføremottakere med 3 100 personer fra utgangen av 2008 til utgangen av 2009, mens det var en nedgang i aldersgruppen 55–59 år med 150 personer, opplyser NAV.

Etterkrigskull

– Økningen i antall uføre må sees i sammenheng med at de store etterkrigskullene, forklarer arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. Disse er nå i en alder hvor mange vil søke om uførepensjon. NAV opplyser at det i tillegg er det gjennomført en betydelig nedbygging av ubehandlede saker i NAV i løpet av 2009. 6 000 av disse sakene var søknader om uførepensjon.

– Behandlingen av disse bidrar også til en økning i antall mottakere av uføreytelser. Vi vil se nærmere på hvor mye av veksten som skyldes nedbygging av restanser, sier Saglie.

Noe høyere andel

Ved utgangen av desember 2009 var 11,1 prosent av befolkningen i alderen 18–67 år uføre, noe som er en vekst på 0,1 prosentpoeng fra samme tid i 2008. 24 prosent av kvinnene og 15 prosent av mennene er delvis uføre og har en gradert ytelse. Mange av disse er i jobb ved siden av å motta gradert uføretrygd. Størst andel med gradert ytelse finner vi i aldersgruppen 50–54 år.

Ved utgangen av desember 2009 var 346 239 personer uføre. Det er nærmere 7 000 flere enn i november 2008, og tilsvarer en økning på 2,1 prosent.