GIR RÅD: Professor Arnstein Mykletun.
GIR RÅD: Professor Arnstein Mykletun.

Professor: – Vanlig å være litt syk

Mannen som gir regjeringen råd mot sykefraværet, sier de fleste har vondt et eller annet sted.

Professor og psykolog Arnstein Mykletun advarer mot å sette likhetstegn mellom det å være syk og det å være sykmeldt.

– Det er ikke noe skarpt skille mellom å være frisk eller syk. Det vanlige er å være litt frisk eller litt syk. De fleste, cirka 70 prosent, har vondt et eller annet sted i løpet av en 30-dagersperiode. En av tre vil tilfredsstille kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av et år. Det er altså helt vanlig å ha plager, og det også veldig vanlig å ha diagnoser, sa Mykletun da han presenterte rapporten som regjeringen har bestilt for å få innspill til hvordan sykefraværet skal reduseres.

– Hvis vi tenkte oss at syk er det samme som sykmeldt, skulle de aller fleste her nå gå hjem og være sykmeldt, sa han til pressekorpset.

Flere tiltak

Ekspertgruppen foreslår at delvis sykmelding skal bli hovedregelen. Full sykmelding bør bare benyttes unntaksvis ved langtidsfravær, mener gruppen.

SORG:  Jens Stoltenberg tok i mot dødsbudkapet fra Afghanistan med sorg, men sier at han visste at oppdraget ikke var ufarlig.  (Foto: Johannessen, Sara/SCANPIX)
SORG: Jens Stoltenberg tok i mot dødsbudkapet fra Afghanistan med sorg, men sier at han visste at oppdraget ikke var ufarlig. (Foto: Johannessen, Sara/SCANPIX)

Gruppen tar også til orde for å forlenge egenmeldings-perioden til ti dager - tilsvarende perioden gruppen foreslår skal finansieres av arbeidsgivere.

Partene som forhandler om en ny avtale for inkluderende arbeidsliv, skal legge forslagene i rapporten til grunn i den videre prosessen. Den nye avtalen skal tre i kraft 1. mars.

Gruppen slår fast at en reduksjon i sykelønna vil redusere fraværet, men mener det ikke er den smarteste veien å gå.

Fortsatt full lønn

Statsminister Jens Stoltenberg fastslår i en kommentar at det fortsatt skal være full lønn under sykdom.

– Samtidig er det bred enighet om behovet for å redusere sykefraværet. Fraværet er for høyt og veksten det siste året er bekymringsfull. Ekspertgruppens forslag gir mange viktige innspill til våre felles drøftinger med partene i arbeidslivet om en ny IA-avtale, sier statsminister Jens Stoltenberg i en pressemelding.

POLITISK KLOKT: Dagsavisens Arne Strand.
POLITISK KLOKT: Dagsavisens Arne Strand.

– Sykelønna avgjørende

Dagsavisen-redaktør Arne Strand sier det er klokt at gruppen ikke kom med noen anbefalinger om reduksjon i sykelønna.

– De sier riktignok at en endring i sykelønnsordningen ville få sykefraværet ned, men de forlater den muligheten og sier at sykefraværet kan gå ned ved hjelp av andre tiltak. Hadde de gått løs på sykelønnsordningen, så ville disse IA-forhandlingene brutt sammen øyeblikkelig. Så det var klokt politisk gjort at de ikke gjorde det, sier Strand til TV 2 Nyhetskanalen.