STATLIG: Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord vil statsansette landets 4000 privatpraktiserende leger. (Foto: TV 2)
STATLIG: Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord vil statsansette landets 4000 privatpraktiserende leger. (Foto: TV 2)

Legeforeningen slakter forslag om statsansatte fastleger

Sjefen i Helse Nord vil gjøre 4000 fastleger til statsansatte. Det mener Legeforeningen er et uheldig utspill.

Administrerende direktør Lars Vorland i det statlige helseforetaket Helse Nord vil «statifisere» landets 4000 privatpraktiserende leger. På den måte vil han effektivisere helsevesenet.

Med alle leger på ett og samme nivå vil samhandlingen bli uendelig mye lettere, sa Vorland til TV 2 mandag.

Legeforeningen synes ikke det er et godt forslag.

– Det er et uheldig utspill fordi man rokker ved en ordning som har vært en suksess, sier kommunelege Lars A. Nesje i Salangen og leder i Troms legeforening.

Her kan du sjekke hva din fastlege tjener.

– Et stort svart hull

VIL FORTSETTE: Kommunelege Lars A. Nesje i Salangen og leder
  i Troms legeforening mener det er dumt å endre fastlegeordningen. (Foto:
  TV 2)
VIL FORTSETTE: Kommunelege Lars A. Nesje i Salangen og leder i Troms legeforening mener det er dumt å endre fastlegeordningen. (Foto: TV 2)

– Fastlegeordningen er folk flest fornøyd med. Den fungerer godt, sier Nesje.

Han frykter at en ordning med statsansatte fastleger vil bidra til regionale forskjeller i helsetilbudet, og at de mindre regionene vil tape på en slik ordning.

Helseforskere som er blitt bedt om å gi råd til politikere sier at man mangler kunnskap om fastlegeordningen og primærhelsetjenesten generelt.

– Primærhelsetjenesten er et stort svart hull, og det går ikke an å lage noen som helst statistikk, sier leder Trine Magnus ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i Tromsø.

Vi må forske mer

Uten kunnskap er sjansen for å gjøre politiske feilvalg stor, og nylig ble Stortingets helse- og omsorgskomité orientert om at kunnskapen om primærhelsetjenesten er begrenset.

– Det er ikke bra og det viser at vi må bruke mer midler på forskning. Det er innenfor primærhelsetjenesten de store utfordringer i årene framover ligger, og vi må ha mer kunnskap om hva som virker og som ikke virker, sier leder Bent Høie i helse- og omsorgskomiteen.