MÅTTE SVARE: Under en parlamentarisk høring i Strasbourg i forrige uke måtte Luc Hessel fra legemiddelindustrien (til høyre) og Keiji Fukuda fra WHO svare på spørsmål om håndteringen av H1N1 pandemien. (Foto: Vincent Kessler)
MÅTTE SVARE: Under en parlamentarisk høring i Strasbourg i forrige uke måtte Luc Hessel fra legemiddelindustrien (til høyre) og Keiji Fukuda fra WHO svare på spørsmål om håndteringen av H1N1 pandemien. (Foto: Vincent Kessler)

– H1N1-pandemien kostet 105 milliarder kroner

Europarådet har satt i gang gransking av svineinfluensaen.

Europarådets parlamentarikerforsamling setter denne uken i gang en omfattende gransking av hvordan Verdens helseorganisasjon (WHO) og de 47 medlemslandene håndterte svineinfluensaen, melder det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal.

Granskingen skal ledes av det britiske parlamentsmedlemmet Paul Flynn, og vil se nærmere på WHOs avgjørelse om å erklære H1N1-influensaen for en pandemi – og om denne avgjørelsen skjedde etter press fra legemiddelindustrien.

– Hadde dobbeltroller

I november fortalte tv2nyhetene.no at legemiddelindustrien kan ha håvet inn milliarder på at pandemidefinisjonen ble endret.

REGNET PÅ UTGIFTENE: Ifølge den tyske epidemiologen Wolfgang
  Wodarg kostet H1N1-pandemien over 105 millliarder kroner.
REGNET PÅ UTGIFTENE: Ifølge den tyske epidemiologen Wolfgang Wodarg kostet H1N1-pandemien over 105 millliarder kroner.
Flere av WHOs influensaeksperter skal i tillegg hatt dobbeltroller, og mottatt lønn av legemiddelindustrien, ifølge den danske avisen Information som brakte opplysningene.

– Ble avgjørelsen om å erklære en pandemi tatt på et uavhengig, medisinsk grunnlag, eller ble den påvirket av legemiddelfirmaene, sier Flynn om et av spørsmålene som granskingen skal forsøke å finne svar på.

Europarådets helseekspert Wolfgang Wodarg sa under en parlamentarisk høring som startet i forrige uke at det ble advart mot at millioner kunne dø av H1N1-influensa, noe som ikke skjedde.

– WHO hadde en avgjørende rolle i planleggingen av pandemiberedskapen. 13 milliarder euro (over 105 milliarder norske kroner, red.anm.) ble brukt globalt på pandemien, fortalte Wodarg under høringen i Europarådet.

– Var vitenskapelig forankret

En av WHOs spesialrådgivere svarte under høringen på kritikken, og sier at organisasjonen fastholder at anbefalingene var vitenskapelig forankret.

– Pandemiresponsen ble ikke påvirket utilbørlig av den farmasøytiske industrien. Samarbeid med en rekke partnere, inkludert de i privat sektor, er nødvendig. Det finnes flere forholdsregler som skal hindre interessekonflikter, sa Keiji Fukuda under høringen.

En talsmann for legemiddelindustrien avviste påstandene om at bransjen nørte opp under frykten for H1N1-viruset.

– Industrien reagerte raskt og effektivt, og var i stand til å levere vaksiner til landene som bestilte den, sa Luc Hessel under høringen, ifølge British Medical Journal.