Høyre leder Erna Solberg. (Foto: TV 2)
Høyre leder Erna Solberg. (Foto: TV 2)

Erna til himmels i ny TV 2-måling

Høyres Erna Solberg har aldri sett høyere galluptall som partileder enn nå.

Høyre er klart større enn Frp på februarmålingen TNS Gallup har laget for TV 2.

– Kan vi ta valg i morgen?

Siden stortingsvalget i september har pilene stort sett pekt en vei for Høyre. Dagens TV 2-gallup på 24,7 prosent, er en fremgang på 2,7 prosentpoeng siden forrige måling i januar.

– Da blir jeg nesten litt overveldet, dette er jo et veldig godt resultat for Høyre, jeg blir litt ydmyk av det, sier Solberg til tv2nyhetene.no

Bakgrunnstallene viser at velgerne strømmer til høyre fra alle kanter, og Erna Solberg skulle nok gjerne ha utsatt valget i september med et halvt år.

– Kan vi ta valg i morgen, sier Solberg til TV 2s fotograf når hun får se tallene.

Klart størst

Fremskrittspartiet går mest tilbake på målingen med 1,8 prosentpoeng til 20,9 prosent. Dermed er Høyre det klart største opposisjonspartiet.

– Det er selvfølgelig gledelig å være det klart største opposisjonspartiet, sier Solberg.

Hun er klar over at det er lenge til valget og at målingene vil svinge, men har satt seg et klart mål foran stortingsvalget i 2013.

– Vi har satt oss som ambisjon å være i lederstolen på borgerlig side, sier Høyrelederen.

Bakgrunnstallene viser at Høyere henter elleve ganger så mange velgere som stemte på Frp i fjor høst, sammenlignet med hvor mange Høyrevelgere som i dag foretrekker Fremskrittspartiet.

Se en fornøyd Erna smile over tallene:

378101

Eldrebølge for Erna

For første gang på svært lenge er Høyre jevnstore med Arbeiderpartiet blant velgere over 60 år.

Det største regjeringspartiet får en oppslutning på 32,0 prosent (+ 0,2). Dermed ser det ut til at det største regjeringspartiet stabiliserer seg på et langt lavere nivå enn før bråket om biodiesel i desember som førte til et kraftig fall på målingene.

Sosialistisk Venstreparti en oppslutning på 6,1 prosent (- 0,5), mens Senterpartiet får 5,2 (- 0,2).

Flertallet ryker

De rødgrønne partiene får til sammen 43,3 prosent, mens Høyre og Fremskrittspartiet samler støtte fra 45,6 prosent av de spurte i målingen.

Arbeiderpartiet ville med et slikt valgresultat fått 57 mandater, sju færre enn de fikk ved valget, Sosialistisk Venstreparti ville fått 11, som de fikk ved valget, mens Senterpartiet ville fått 9 mandater, to færre enn de fikk i september. Dermed får de rødgrønne partiene bare 77 mandater.

Til sammenligning ville Høyre kapret hele 44 mandater, hele fjorten flere enn de fikk i september, mens Fremskrittspartiet ville fått 37 (- 4). Samlet ville de to partiene på høyresiden fått 81 mandater og dermed nærmet seg de 85 som trengs for å få flertall.

Trangt i sentrum

Kristelig Folkeparti får en oppslutning på 5,0 prosent (- 0,2), mens Venstre får 3,3 prosent, det samme som partiet fikk på målingen i januar.

Det ville gitt KrF 9 mandater på Stortinget (- 1) og Venstre 1 mandat (- 1).

For et år siden slet Høyre-leder Erna Solberg i med lave målinger, akkurat som Dagfinn Høybråten gjør i dag. Hun har følgende råd til KrF.

– Forsøk å holde fast ved et kjernebudskap. Bli fort enige om hva det er, sier Solberg.

Hun trekker fram følgende historie om hvordan Høyre snudde en langvarig nedtur til opptur.

– I 2006 ble Høyres tillitsmannskorps enige om at Høyre skulle byges bredere med flere politiske saker. Vi hadde mange nedturer etter det. Men jeg tror noe av grunnen til at vi nå ser bedre resultater er at vi har fått vist fram at Høyre har en større bredde i politikken enn det vi har fått vist fram før, sier Solberg til tv2nyhetene.no.

De andre

Rødt får en oppslutning på 2,0 prosent, det samme som på målingen i januar. Det ville sikret partiet et mandat på Stortinget fra hovedstaden.

Andre partier og lister får en oppslutning på 0,8 (- 0,2), her utgjør Kystpartiet og Pensjonistpartiet 0,3 prosent hver.

Målingen er tatt opp av TNS Gallup for TV 2 ved personlige telefonintervjuer av et tilfeldig utvalg på 954 personer, i tidsrommet 25. – 31. januar. Feilmarginen er +/- 1,4 – +/- 2,8 prosentpoeng, størst for de største partiene.