Utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Grete Faremo under pressekonferansen om omstendighetene rundt barna til den tidligere OL vinneren Khalid Skah. (Foto: Cornelius Poppe)
Utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Grete Faremo under pressekonferansen om omstendighetene rundt barna til den tidligere OL vinneren Khalid Skah. (Foto: Cornelius Poppe)

UD tipset Forsvaret om Skah-saken i august

Forsvaret fikk rapport fra UD om at norske soldater kunne ha deltatt i barnebortføringen allerede i august.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre opplyste under mandagens pressekonferanse at Utenriksdepartementet allerede i august videreformidlet til Forsvaret at norske soldater trolig hadde deltatt i aksjonen for å føre barna til Khalid Skah og Anne Cecilie Hopstock ut av Marokko.

Sendte rapport til Forsvarsdepartementet

– I den kontakten vi hadde med ambassaden, og i debriefingen som ble gjort overfor de ansatte, tilkom det Utenriksdepartementet en indikasjon på at noen av dem som hadde deltatt i dette sammen med moren, hadde tilknytning til Forsvaret eller politiet.

– Det var en type informasjon som ikke direkte vedgikk Utenriksdepartementet. Vi anså at det var en type informasjon som hadde betydning, og vi lot da denne informasjonen gå til Forsvarsdepartementet og politiet for eventuelt å vurdere personer som eventuelt hadde medvirket i en slik aksjon, fortalte Støre under pressekonferansen.

Ifølge forsvarsminister Grete Faremo mottok Forsvarsdepartementet en rapport fra UD i august om at norsk forsvarspersonell kunne ha deltatt i aksjonen.

Under pressekonferansen bekreftet forsvarsminister Grete Faremo at to offiserer fra Marinejegerkommandoen deltok i aksjonen.

LES OGSÅ: To norske offiserer brukte ferien på å bortføre Skahbarna

– Ingen av forsvarsledelsen var kjent med dette på forhånd, sa Faremo under pressekonferansen og forklarte at offiserene «var på ferie» da de deltok i aksjonen og at et «uformelt kolleganettverk» ser ut til å ha samarbeidet om å få barna ut fra Marokko.

Visste ikke i august i fjor

Ifølge utenriksminister Jonas Gahr Støre visste ikke UD at ambassaden ikke hadde noe å gjøre med transporten av barna, da TV 2 stilte et spørsmål i fjor høst om ansatte ved ambassaden var delaktige.

«Nei» var det korte, skriftlige svaret TV 2 fikk fra kommunikasjonsrådgiver Bjørn Svennungsen 7. august på spørsmålet om biler tilknyttet ambassaden ble brukt til transport av barna etter at de forlot ambassaden.

Men i mandagens VG ga underdirektør Ragnhild Imerslund i Utenriksdepartementet et annet svar enn det hennes kollega ga et halvt år tidligere:

– Da det ble besluttet at man kan kunne gi barna til den personen som hadde fullmakt fra mor til å overta barna, så løste ambassaden det ved å transportere barna i bil et kort stykke til et sikkert sted, der overleveringen fant sted, sier underdirektør Ragnhild Imerslund i UD til avisen mandag.

UD møtte medhjelperen

Etter det TV 2 kjenner til, hadde den tidligere politimannen som sto sentralt i smuglingen av barna ut av Marokko, hatt kontakt med ansatte ved den norske ambassaden i Rabat allerede i årsskiftet 2008/2009, altså et drøyt halvår før de to barna ble ført ut av landet.

Den tidligere politimannen, som i VG omtales som «Petter», skal ifølge TV 2s opplysninger ha deltatt i et møte med ansatte fra ambassaden etter 22. august 2008, da det ble avsagt kjennelse om at Anne Cecilie Hopstock fikk foreldreansvaret og det daglige ansvaret for de to barna.

Støre: – Medhjelper ikke ukjent

At UD har hatt kontakt med den angivelige organisatoren for aksjonen ble delvis bekreftet under mandagens pressekonferanse av utenriksministeren, som sa dette om mannen som blant annet er omtalt som våpenhandler.

– Det ble arrangert med at moren bekreftet overfor Utenriksdepartementet at en person hun bemyndiget, kunne ta imot barna. Det ble gjort skriftlig, og det var en sikkerhet som vi anså å være patent. Medhjelperen var ikke ukjent. Utenriksdepartementet hadde møtt denne sammen med moren i de mange kontaktene vi hadde hatt med moren i løpet av flere måneder. Denne personen, som hun bemyndiget, var da klar til å motta barna 23. juli, forklarte Støre under pressekonferansen.