store_direkte_grab_680
store_direkte_grab_680

To norske offiserer brukte ferien på å bortføre Skah-barna

– Uakseptabelt, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Forsvaret bekrefter at to offiserer fra marinejegerkommandoen deltok på operasjonen. Dette kom fram i en redegjørelse som ble gitt av Forsvarssjefen til Forsvarsminister Grete Faremo.

Begge de ansatte var på det aktuelle tidspunktet på ferie.

– Redegjørelsen viser at den private aksjonen berørte flere personer med felles fortid i politiet og Forsvaret, sier Faremo på pressekonferansen.

Justisdepartementet og Utenriksdepartementet er informert om dette, bekrefter Forsvarsministeren.

– Det er ikke fremkommet faktiske opplysninger som indikerer at denne aksjonen var klarert av noen myndighetsinstans, sier Faremo videre.

Se hele pressekonferansen i opptak øverst.

– Uakseptabelt

– De to forsvarsansattes bidrag i den private aksjonen har vært å seile båten frem og tilbake fra Spania til Marokko. De har ikke hatt med noen form for militært utstyr, og de har ikke utført noen handlinger der deres militære ferdigheter og kunnskaper har vært nødvendige, sier forsvarsminsiter Faremo.

– Selv om de berørte ikke har utført handlinger som krever spesiell militær kompetanse, finner forsvarssjefen og forsvarsdepartementet det uakseptabelt at personell med ansettelsesforhold til Forsvaret deltar i slike operasjoner. Selv om det skjer i fritiden, sier Faremo.

Forsvarsministeren gjentok at hun ikke vil ha det slik at ansatte i forsvaret opererer utenfor myndighetenes kontroll.

Fryktet for barna

– Det var grunn til å frykte for barnas sikkerhet, sier Støre om nødsituasjonen som oppstod 19. juli da barna forlot farens hjem og søkte dekning i den norske ambassadørboligen.

Støre fortalte videre under pressekonferansen at han informerte sin marokkanske kollega etterfølgende mandag.

– Vi hadde en ryddig samtale om dette, sa Støre.

En av løsningene som Støre skisserte overfor den marokkanske utenriksministeren var at Marokko tillot at barna reiste. Men Støre fikk til svar at dette ikke var aktuelt.

– Norge deltok ikke

Jonas Gahr Støre presiserte at aksjonen ikke var godkjent av norske myndigheter.

– Det var ikke klarert utreiseaksjon eller opplegg for å få barna til Norge, sa utenriksministeren.

Attaché involvert

Mandag fortalte VG at den norske politiattacheen ved ambassaden i Marokko var involvert i å frakte barna til Khalid Skah og Anne Cecilie Hopstock.

Da barna skulle leveres til personen som hadde fullmakt til å hente dem i Marokko, kjørte ambassadens personell dem i bil til overleveringsstedet.

Marokkanske myndigheter reagerte allerede i fjor høst på den norske diplomatens engasjement i saken.

I en uttalelse fra marokkansk UD 4. september, anklages den norske diplomaten for å ha spilt en sentral rolle i bortføringssaken.

– Mulig brudd på diplomatiske regler

I uttalelsen fra marokkanske myndigheter konkluderes det med at reisen til Norge var ulovlig, og Marokko ønsket at Norge måtte granske om diplomaten foretok «handlinger uforenlige med stillingen hans og som strider mot Wien-konvensjonen om diplomatiske forbindelser».

– Et europeisk land kan ikke ustraffet handle på territoriet til en suveren stat, het det i uttalelsen.

I helgen ble det kjent at norske marinejegere skal ha smuglet Khalid Skahs barn hjem til Norge. Både Forsvaret og forsvarsminister Grete Faremo har foreløpig holdt seg tause om dette.