BENT_HOIE_0 (Foto: TV 2)
BENT_HOIE_0 (Foto: TV 2)

Vil senke terskelen for å suspendere leger

Lederen av helsekomiteen på Stortinget, Bent Høie, mener terskelen for å suspendere leger er for høy.

Lederen i helsekomiteen reagere på TV 2s opplysninger i går om at den omstridte fødselslegen på Kongsberg sykehus allerede var under gransking, men fikk forsette å praktisere.

For høy terskel for suspendering

– Hvis dette fikk forårsake skader på folks liv og helse er det alvorlig, sier Høie.

Legen var ansvarlig for behandlingen da en mor mistet sitt ufødte barn på sykehuset forrige helg. Saken mot legen som Helsetilsynet allerede har til gransking betegnes som alvorlig, men det er lang saksbehandlingstid.

– Det er ikke bra. Det er veldig uheldig hvis det fører til at leger som er ute av tjeneste får bli i tjeneste. Helsetilsynet har jo mulighet til å suspendere leger i behandlingstiden. Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om terskelen er for høy, sier Høie.

Usikker på om systemet er godt nok

Høie mener det ofte er vanskelig å nå frem med klager på leger.

– Jeg har fått flere henvendelser i det siste fra folk som har erfaringer fra helsevesenet, med tragiske utfall. Mange av dem forteller en historie som gjør at jeg er usikker på om dagens system og oppfølging av disse er gode nok, og om de blir tatt nok på alvor, sier Høyre-politikeren.