Pasientombud har vært bekymret for fødeavdeling

Føden er stengt etter at et barn døde i sin mors liv der forrige helg.

Pasientombudet i Buskerud har i lengre tid vært bekymret for forholdene ved fødeavdelingen på Kongsberg sykehus.

Flere har klaget

– Flere familier har klaget på behandlingen de har fått ved sykehuset, allerede før Helsetilsynet gransket avdelingen i høst, sier pasientombud Anne-Lise Kristensen til NRK.

Hun sier det har vært ført tilsyn ved fødeavdelingen etter flere uheldige episoder der de siste årene, og at Helsetilsynet i september kom med en rapport der de konstaterte at avdelingen ikke fungerte slik den skulle. Avdelingen ble stengt fredag.

Fire dødsfall

Fylkeslegen i Buskerud opplyste da at det har vært fire hendelser som har medført dødsfall eller alvorlige skader i forbindelse med fødsler på avdelingen de siste årene.

– Hvis det er sånn at det har gjentatt seg tilsvarende forferdelige tilfeller som det man har sett tidligere, så er det noe jeg nesten ikke har ord for. Sånt bør ikke kunne skje, sier Kristensen. (©NTB)