EN REISENDE JENS: Regjeringen skal kjøpe klimakvoter for å veie opp for klimautslippene til Jens Stoltenbergs privatjet. (Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX)
EN REISENDE JENS: Regjeringen skal kjøpe klimakvoter for å veie opp for klimautslippene til Jens Stoltenbergs privatjet. (Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX)

Statsansatte reiste jorda rundt tre ganger

Statsansatte flyr mer enn noen gang.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2007 besluttet regjeringen at alle flyreiser i statlig regi skulle registreres. Målet var å få ned flybruken.

Fra andre halvår 2008 til første halvår i 2009 økte den samlede distansen statsansatte tilbakela med fly fra 270 til 343 millioner km.

Selv om tallene ikke tar høyde for ferieavvikling, er det liten tvil om at reiseaktiviteten øker.

– Reell økning

– Det er 21 prosent økning dersom en måler i antall reiser og 27 prosent økning dersom en regner i antall kilomter reist. Andre halvår reiser folk på ferie og det er ikke tatt med i beregningen, men tallene indikerer at det er en reell økning, sier direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Hans Christian Holte til TV 2 Nyhetene.

Difi fikk ansvaret for å registrere statens reiseaktivitet fra 2. halvår 2008. Derfor er det ikke mulig å sammenligne tallene med tall som tidligere har blitt beregnet.

Beregningene er gjort ut fra rapportering av reiseaktivitet for 83,6 prosent av alle statsansatte.

Noen større virksomheter, som NAV, Universitetet i Tromsø og Kriminalomsorgen og Toll- og avgiftsetaten har ikke levert sine tall.

– Kan ikke bruke rein

Forskjellen mellom de ulike etatene er stor.

Aller mest reiste Statsministerens kontor. Ansatte her reiste i gjennomsnitt 63 347 km. Det tilsvarer 195 reiser Oslo-Bergen for hver ansatt.

Kompetansesenter for urfolks rettigheter Gáldu i Kautokeino har kun tre ansatte. De reiste 41 770 km hver, og ble dermed bare slått av Statsministerens kontor. Reisene tilsvarer tre ganger jorda rundt ved ekvator.

– Å reise med reinsdyr til New York eller Filippinene eller Brasil er litt vanskelig, så vi er dessverre nødt til å bruke fly. At vi reiser nest mest etter statsministeren betyr vel kanskje at vi er nest viktigst, sier direktør ved Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Magne Ove Varsli til TV 2 Nyhetene.

Tur/retur månen

En skulle kanskje tro at ansatte i Statens jernbanetilsyn reiste mest med tog. Men ansatte her reiste i gjennomsnitt også 12 003 km med fly.

Ansatte i Miljøverndepartementet brukte også en del timer i flyseter. Hver ansatt her reiste i gjennomsnitt 18 598 km med fly.

Norsk Romsenters 23 ansatte kom seg ikke ut i verdensrommet, men reiste i alle fall 31 322 km hver med fly. Til sammen blir det en distanse tilsvarende en reise tur/retur månen.

* Oslo-Bergen = 325 km i luftlinje (tallene i tabellen er avrundet) Tallene for Utenriksdepartementet er mangefulle fordi utenrikstjenesten først begynte å rapportere 1. januar 2009. Tallene for Statsministerens kontor er lavere enn de reelle tallene fordi registreringen av bruk av privatfly først startet 1. januar 2009.