Illustrasjonsfoto. (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)
Illustrasjonsfoto. (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)

Fattige dør oftere i ulykker

Folkehelseinstituttet har funnet forskjell mellom rik og fattig også i ulykkesstatistikken.

Fortsatt er det sykdommer som hjertelidelser, kreft og lungesykdommer som er de viktigste dødsårsakene blant nordmenn. Men i alderen 0-44 år er imidlertid ulykker den vanligste dødsårsaken.

Forskjell på fattig og rik

Det viser seg at i de 1800 årlige dødsulykkene er det flest nordmenn som kategoriseres som av lavere sosioøkonomisk posisjon, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet. (pdf-fil)

De med høyere sosial status er både sjeldnere involvert i ulykker og overlever oftere når ulykken først er ute.

Også i nabolandene

Det har vært lite fokus på den bemerkelsesverdige sammenhengen i Norge. Men både Danmark og Sverige opererer med detaljerte skaderegistre som viser en lignende trend. I Danmark er det for eksempel en overvekt av drukningsofre som er trygdemottakere.

Folkehelseinstutituttet håper at det vil bli lettere i framtiden å se sammenhengen mellom sosial status og ulykker også i Norge.

– Siden det nå også er etablert et personentydig pasientregister i Norge, vil dette kunne gi nye muligheter for både overvåking av og forskning på sosiale ulikheter i forekomsten av skader og ulykker, skriver Folkehelsa på egen hjemmeside.