DATAJUKS: Helsetilsynet mener at Vestre Viken helseforetak både har brutt straffeloven og helsepersonelloven etter at pasientinnkallelser er blitt utsatt ved Sykehuset Asker og Bærum. (Foto: TV 2 )
DATAJUKS: Helsetilsynet mener at Vestre Viken helseforetak både har brutt straffeloven og helsepersonelloven etter at pasientinnkallelser er blitt utsatt ved Sykehuset Asker og Bærum. (Foto: TV 2 )

Dette er dataprogrammet som kan skille mellom liv og død

Timeinnkallinger er endret og utsatt i Sykehuset Asker og Bærums dataprogram DIPS. Nå er sykehuset anmeldt.

Det ble mandag kjent at Statens helsetilsyn anmelder Sykehuset Asker og Bærum og helseforetaket Vestre Viken HF på grunn av påstander om ventelistetriksing.

Sykehuset og helseforetaket er anmeldt for brudd på straffeloven og helsepersonelloven. Det ser ut til at noen systematisk har endret timeinnkallinger. Ledelsen ved sykehuset ante at noe var galt da en pasient varslet om at han verken fikk vite om kreftdiagnosen sin, eller ble innkalt til kontrolltime.

Gjennomgang av journaler

Saken ble først omtalt fredag i VG. Sykehuset Asker og Bærum varslet da at de skal gå gjennom 3700 pasientjournaler for å finne ut hvor mange som ikke har fått behandling i henhold til tidsfristen.

Det er i dataprogrammet DIPS at triksingen skal ha skjedd. Her skal det bkant annet angis hastegrad og prioritet på pasientene.

Granskingen som har utløst politianmeldelsen kommer etter påstander om at datasystemet som sørger for at pasienter blir innkalt til oppfølging om behandling, har blitt manipulert.

Økonomisk motiv?

– Vi ser alvorlig på saken, og det er derfor vi anmelder saken, sier Petter Schou, Fylkeslege i Oslo og Akershus. Han frykter at det kan være en omfattende sak. Spørsmålet er om noen i ledelsen har godkjent jukset.

– Det er vanskelig å skjønne hva motivasjonen her er. Det kan være at man vil fremstå som vellykket og det kan være økonomiske motiv – ved at man sparer kostnader forbundet med gjestepasienter, sier Schou til TV 2 Nyhetene.

På nettsidene til Asker og Bærum Sykehus skrytes det fortsatt av korte ventetider.

«Ventetidene ved Sykehuset Asker og Bærum er blant de korteste i landet.»