LETEAKSJON: Et helikopter frakter mannskap og materiell til søk etterdet havarerte fllyet på Grytøya i Sør Troms 12. juli 1972. (Foto: Sørvoll, Nordlys/SCANPIX)
LETEAKSJON: Et helikopter frakter mannskap og materiell til søk etterdet havarerte fllyet på Grytøya i Sør Troms 12. juli 1972. (Foto: Sørvoll, Nordlys/SCANPIX)

– Fløy med 2,5 i promille

Flykaptein hentet hjemmebrent på rommet timer før han skulle fly, hevder advokat. 17 mennesker mistet livet i flyulykken i Troms.

Fartøysjefen var på fest og hadde konsumert store mengder med alkohol bare timer før den tragiske dødsulykken på Grytøya i Sør-Troms 11. Juli 1972.

Festet til morgenen

Natten før den skjebnesvangre flyturen var fartøysjefen på fest sammen med flere offiserskollegaer i befalsmessen ved Banak flystasjon. Da baren stengte, gikk flykapteinen på rommet og hentet ei flaske med hjemmebrent, det til tross for at han skulle ut å fly noen timer senere.

Offiserene fortsatte å drikke, og ifølge øyenvitner skal festen ha pågått til klokken fire på morgenen.

– Dette er grov uforstand i tjenesten, sa advokat Arne Meltveit, da ankesaken mot Staten startet i Hålogaland lagmannsrett mandag.

Meltveit representerer de pårørende etter Grytøya-ulykken 11. juli 1972, der 17 mennesker omkom.

Store alkoholproblemer

Under åpningsdagen kom det også fram at flygeren endret selve flyruten for å levere en påhengsmotor til Skagen lufthavn Stokmarknes. Flyet skulle egentlig til Bodø, men flyturen innom Stokmarknes var kun en vennetjeneste.

Meltveit vil ovenfor retten dokumentere at piloten hadde 2,5 i promille rett før flyavgang. Samtidig vil forsvareren de kommende dagene dokumentere at flygeren, som også var skvadronsjef, hadde slitt med alkoholproblemer i mange år før selve dødsulykken.

Les også: Krever oppreisning etter Grytøya-ulykken

I grunnlaget for erstatningskravet etter Grytøya-ulykken sier Meltveit: «Luftforsvarets ledelse på stedet og øvrige overordnede helt opp til øverste ledelse, unnlot å gripe inn samt treffe tiltak ovenfor denne personen som i lang tid hadde vært en potensiell livsfare for så vel sivilt som militært personell med sin uansvarlige opptreden i tjenesten som skvadronsjef, fartøysjef og flyger.»

I sin innledningsprosedyre i Hålogaland lagmannsrett gjentok Meltveit at Luftforsvaret viste om alkoholproblemene, men unnlot å gripe inn. I retten sa også advokaten at overordnede foreslo å sette flygeren på bakken i 1970 på grunn av alkoholmisbruk, men at dette ble ikke fulgt opp av ansvarlige på høyere nivå.

Hemmelig rapport

På grunn av hensynet til besetningens etterlatte, ble rapporten etter ulykken holdt hemmelig. Først etter 33 år fikk de etterlatte innsyn, og da kom sjokket, sier Per Tore Kristensen. Kristensen mistet kone og 2 barn på 4 og 6 år i den tragiske flyulykken. I den avgraderte rapporten fikk de etterlatte vite at fartøysjefen hadde flydd med høy promille.

– Det kom rett og slett som et sjokk. Dette er en tragedie som kunne ha vært unngått dersom luftforsvaret hadde tatt ansvar på et tidlig tidspunkt, sier Kristensen til TV 2 Nyhetene.

Saken er foreldet

Staten på sin side vil opprettholde sitt standpunkt på at det ikke er grunnlag for ansvar og at saken er foreldet, sier Thomas G. Naalsund som representerer regjeringsadvokatene.

– Allerede kort tid etter ulykken ble det foretatt et erstatningsoppgjør basert på dagjeldende regler. Saken nå gjelder utelukkende spørsmålet om det i tillegg skulle utbetales oppreisning. Staten mener at vilkårene for dette ikke er oppfylt, noe som vil bli utdypet nærmere under ankeforhandlingen, sier advokat Thomas G. Naalsund til TV 2 Nyhetene.

– Staten mener fortsatt at saken er foreldet. Både spørsmålet om foreldelse og spørsmålet om vilkårene for oppreisningserstatning er oppfylt, er derfor noe som retten skal ta stilling til i forbindelse med ankebehandlingen i lagmannsretten.

Krever økonomisk oppreisning

Ingen informasjon, ingen støtte, ingen økonomisk hjelp fra Forsvaret til de etterlatte gjennom 33 år.

– Det er meget alvorlig, sier de pårørendes advokat Arne Meltveit. Han mener at de nye opplysningene som er gjort tilgjengelig i rapporten gjør at saken ikke er foreldet. Han vil be Hålogaland lagmannsrett om at de pårørende blir gitt økonomisk erstatning etter alle disse årene i uvisshet.