NAV (Foto: Cornelius Poppe/SCANPIX)
NAV (Foto: Cornelius Poppe/SCANPIX)

Flest på uføretrygd i små kommuner

Landets 50 minste kommuner har en uføreandel på 14,3 prosent. For de 50 største kommunene er uføretallet på 10,8 prosent av yrkesaktiv befolkning.

Tallene stammer fra en undersøkelse Nationen har fått gjort med tall fra Nav.

Foretrekker uføretrygdede

Professor i ledelsesfag ved Norges Handelshøyskole, William Brochs-Haukedal, mener dette viser at regjeringen foretrekker å ha folk på uføretrygd framfor at de er arbeidsledige.

– Jeg tror ikke at arbeidsministeren har så mye imot at folk blir uføretrygdede framfor å være arbeidsledige, det ser mye penere ut på arbeidsledighetsstatistikken, sier han.

Professoren påpeker at det er svært dårlig samfunnsøkonomi at mange er uføretrygdet, og mener at man bør redusere trygdeytelsene ved å innføre strengere kriterier for å få uføretrygd.

Bakvendt

Statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet avviser professor Brochs-Haukedals tolkning av situasjonen.

– Det ligger ingen trøst for regjeringen i at arbeidsledigheten er lav ved at andelen uføre er høy. Men å stramme kraftig inn på uføreordningene for å få fram en annerledes arbeidsledighetsstatistikk, virker jo helt bakvendt, sier han.

Smittsomt

Seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret har arbeidsmarkedet som spesialfelt og mener at bruk av uføretrygd er smittsomt.

– Når det er mange som allerede er uføretrygdet i et samfunn, er terskelen lavere for at flere blir det, sier han.

Av en arbeidsstyrke på 2,62 millioner, er 600.000 nordmenn enten uføre, sykmeldte, på attføring eller på rehabilitering. (©NTB)