SENT UTE? Tog i Grøndalen på Bergensbanen. (Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket)
SENT UTE? Tog i Grøndalen på Bergensbanen. (Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket)

Annethvert tog forsinket på Bergensbanen

Ruten er blant dem med mest i forsinkelser i landet.

De siste ukene har pendlere i Østlandsområdet og særlig i Oslo-området rast mot NSB og Jernbaneverket på grunn av forsinkelser. Likevel er Bergensbanen mer forsinket enn togtrafikken rundt hovedstaden. Rundt nyttår var annenhvert tog på Bergensbanen mer enn seks minutter forsinket.

Bare persontrafikken på Ofotbanen var i perioden mindre punktlig enn Bergensbanen blant alle NSBs avganger, skriver Bergens Tidende.

– Ikke relevant

– Vi har hatt en periode i desember og januar med flere driftsforstyrrelser enn normalt, opplyser informasjonssjef Inge Hjertaas ved Jernbaneverket region Vest.

Hjertaas synes imidlertid at sammenligningen mellom Bergensbanen og lokaltogene i Oslo ikke blir helt relevant.

– Det er to forskjellige produkter. Det blir mer korrekt å måle Bergensbanen opp mot de andre langdistansestrekningene, sier han.

Problemer forplanter seg

Men heller ikke den sammenligningen setter Bergensbanen i særlig godt lys. Togene på Dovrebanen, Nordlandsbanen, Raumabanen, og Rørosbanen er mer presise.

Bergensbanen går imidlertid mellom Oslo og Drammen, en av de mest problemfylte strekningene i landet.

Hjertaas påpeker at nesten alle driftsproblemer i Oslo-området får konsekvenser for bergenstogene.

– Alt forplanter seg når det er problemer rundt Oslo S, sier Hjertaas. (©NTB)