ROSER TILBUDET: Thor Bertil Granum.
ROSER TILBUDET: Thor Bertil Granum.

Frykter å bli uføretrygdet når behandling legges ned

Komplisert finansieringsregelverk gjør at pasienter mister viktig helsetilbud.

Fra nyttår har myndighetene endret finansieringsreglene for sykehusene. Konsekvensen er at mange pasienter nå mister viktige helsetilbud. En av dem er politimannen Thor Bertil Granum, som nå frykter at han vil bli uføretrygdet.

– Det handler om livskvalitet

Thor Bertil Granum sliter med revmatisme, men jobber fulltid som politimann. Det er takket være treningen og varmebassenget på sykehuset i Levanger:

– Det betyr veldig mye. Livskvalitet og dette med å stå i arbeid er veldig viktig. Det handler om livskvalitet. Tilbudet her gjør at jeg kan stå i arbeid til jeg er pensjonist, forteller Granum.

Men fra nyttår måtte sykehuset redusere kraftig i rehabiliteringstilbudet til både Granum og mange andre pasienter.

– Vi kan ikke lenger forsvare det økonomisk å fortsette og i den forbindelse har snaut 100 personer mistet tilbudet de hadde her, sier Mona Lund Veie, som er foretakstillitsvalgt og fysioterapeut i Helse Nord-Trøndelag.

Fysioterapiforbundet er fortvilte

Årsaken er at sykehusene ikke lenger får noen refusjon fra NAV for fysioterapeutene som jobber poliklinisk. De får heller ikke ta egenandeler eller motta andre midler som er øremerket denne type behandling.

KRITISK: Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapiforbund.
KRITISK: Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapiforbund.

– Det er en veldig hensiktsmessig tjeneste til brukerne og som nå blir en rein utgift for sykehuset, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapiforbund til TV 2 Nyhetene.

Fysioterapiforbundet er fortvilet over myndighetenes nye finansieringsmodell fordi sykehus over hele landet nå har sett seg nødt til store kutt i rehabiliteringstilbudene.

– På sikt vil disse tjenestene blir borte. Og da mister brukerne spesialisert poliklinisk tjeneste.

Erkjenner komplisert regelverk

Men helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap) har liten forståelse for sykehusenes frustrasjon. Hun viser til at selv om noen helsetjenester nå får mindre penger, får sykehusene likevel mer penger enn noen gang.

KRITISK: Arne Sunde ved fertilitetsseksjonen på St. Olavs hospital. (Foto: Silje Arntsberg)
KRITISK: Arne Sunde ved fertilitetsseksjonen på St. Olavs hospital. (Foto: Silje Arntsberg)

– Vi har økt budsjettene til sykehusene i år. Vi skal behandle flere pasienter og her må helseforetakene styre slik at de også får behandlet de pasientene som trenger det, sier Strøm-Erichsen til TV 2 Nyhetene.

Men helseministeren erkjenner at finansieringsregelverket er svært komplisert, og hun er åpen for at de nye store endringene ikke nødvendigvis er de beste.

– Det vil selvfølgelig bli evaluert og justert neste år hvis de ikke treffer riktig, sier hun.

Frykter følgene

Ett år kan være alt for lenge å vente for Thor Bertil Granum, som nå kun får en time med behandling i uka.

– Jeg syns det er veldig beklagelig. Dette er et klart tilbakeskritt. I verste fall er det sånn at man må slutte i arbeidslivet før man kan ha tenkt å gjøre det. Det er vesentlig for meg at jeg kan bidra i samfunnet så lenge jeg kan, sier en oppgitt Thor Bertil Granum.