Helseproblemer knyttes til yrke. (Foto: Scanpix/SCANPIX)
Helseproblemer knyttes til yrke. (Foto: Scanpix/SCANPIX)

Yrket bestemmer hvor syk du blir

Arbeidsforhold har stor betydning for helse i befolkningen.

Og forskjeller i arbeidsforhold én årsak til at helseproblemer rammer skjevt i befolkningen. I en ny doktorgradsstudie har overlege og forsker Ingrid Sivesind Mehlum ved Statens arbeidsmiljøinstitutt funnet at arbeidsrelaterte helseproblemer er svært vanlige, og at forskjeller i arbeidsforhold til dels kan forklare hvorfor helseproblemer er sosialt skjevfordelt i befolkningen. Les også: Fysisk form i fritt fall