Helseproblemer knyttes til yrke. (Foto: Scanpix/SCANPIX)
Helseproblemer knyttes til yrke. (Foto: Scanpix/SCANPIX)

Yrket bestemmer hvor syk du blir

Arbeidsforhold har stor betydning for helse i befolkningen.

Og forskjeller i arbeidsforhold én årsak til at helseproblemer rammer skjevt i befolkningen.

I en ny doktorgradsstudie har overlege og forsker Ingrid Sivesind Mehlum ved Statens arbeidsmiljøinstitutt funnet at arbeidsrelaterte helseproblemer er svært vanlige, og at forskjeller i arbeidsforhold til dels kan forklare hvorfor helseproblemer er sosialt skjevfordelt i befolkningen.

Les også: Fysisk form i fritt fall

Dårlig oversikt

Mehlum påpeker at mangel på kunnskap om forekomst av arbeidsrelaterte helseproblemer i befolkningen gjør at det er vanskelig å anslå potensialet for forebygging på arbeidsplassen.

Det er også behov for mer kunnskap om betydningen av arbeidsforhold for sosiale ulikheter i helse, melder Statens arbeidsmiljøinstitutt.

I avhandlingen finner Mehlum og medarbeidere at ca. 60 prosent er rapporterte arbeidsrelaterte helseproblemer den siste måneden.

Smerter i nakke/skulder og arm ble tilskrevet arbeidsforhold av tre av fire med slike smerter, mens halvparten av personene med korsryggsmerter og uvanlig tretthet mente det skyldtes jobb.

Store sosiale skjevfordelinger

Muskel-skjelettsmerter var sterkt sosialt skjevfordelt. Blant mannlige ufaglærte arbeidere var korsryggsmerter nesten dobbelt så vanlig som blant menn i overordnet stilling eller akademikerarbeid, opplyser Statens arbeidsmiljøinstitutt.

De sosiale forskjellene var større blant menn enn blant kvinner, og større for korsryggsmerter enn for smerter i nakke/skulder og arm.

Tungt fysisk arbeid og lav selvbestemmelse var mye vanligere i de lavere sosiale klassene.

Mye å hente

Den høye forekomsten av selvrapporterte arbeidsrelaterte helseproblemer antyder at det kan være et stort potensial for forebygging av vanlige helseproblemer i befolkningen ved å endre kjente risikofaktorer på arbeidsplassen, mener Mehlum.

Les også: Fire av fem beveger seg for lite

Forskeren slår fast at muskel-skjelettsmertene knyttet til arbeid, kan begrenses ved å redusere tungt fysisk arbeid og tunge løft, samt øke selvbestemmelse i arbeidet.